Struper statsstøtte til pensjonister med forsørgelsesbyrde

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil fjerne et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn. Mesteparten går til forsørgelse av yngre utenlandske koner og deres barn.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil til livs statlig forsørgerstøtte til pensjonister med utenlandske koner.
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil til livs statlig forsørgerstøtte til pensjonister med utenlandske koner.Foto: Per Thrana
Publisert 17. September 2019, kl. 11.03Oppdatert 18. September 2019, kl. 07.37