Struper statsstøtte til pensjonister med forsørgelsesbyrde

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil fjerne et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn. Mesteparten går til forsørgelse av yngre utenlandske koner og deres barn.

Publisert: Oppdatert:

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil til livs statlig forsørgerstøtte til pensjonister med utenlandske koner.
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil til livs statlig forsørgerstøtte til pensjonister med utenlandske koner. (Foto: Per Thrana)