Fredag 18. februar sendte oberstløytnant Jon Terje Myhren ut en innkalling til blant andre sjefene for Cyberforsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet, samt en rekke andre høytstående embetsfolk.

«Sett i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen Europa nå befinner seg i» ble medlemmene av sentralt totalforsvarsforum invitert til ekstraordinært møte 1. mars, i to og en halv time fra klokken 9:15 til 11:45.

Totalforsvaret er, slik Forsvaret beskriver det, «summen av landets sivile og militære ressurser, som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig». De mest sentrale lederne er med i samarbeidsorganet sentralt totalforsvarsforum.

I innkallingen ble det særlig trukket frem ett tema: cybersikkerhet.

Utviklet

Innkallingen ble sendt uken før Russland invaderte Ukraina.

– Agenda for møtet er videreutviklet siden første innkalling gikk ut til medlemmene. Cybersikkerhet vil fortsatt bli viet oppmerksomhet, men også andre elementer innenfor sammensatte trusler vil bli omhandlet. Jeg kan dessverre ikke gå ytterligere i detalj på innhold i møtet, men viser til relevante publikasjoner på tematikken tilgjengelige fra åpne kilder, skriver oberstløytnant Myhren i en epost til DN.

Han bekrefter at møtet skal gjennomføres tirsdag formiddag, og påpeker at det er «i sin helhet gradert».

DN har fått innsyn agendaen, der det bkant annet står følgende:

  • Situasjonsoppdatering Ukraina
  • Smensatte trusler mot Norge ved E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste
  • Cybertrusler mot Norge ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Ikke økt trusselnivå

Justis- og beredskapsdepartementet holdt en pressekonferanse om situasjonen i Ukraina mandag. Da sa justisministeren at det ikke er grunnlag for å øke trusselnivået i Norge på grunn av krigen i Ukraina.

Saken er oppdatert med informasjon om agendaen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.