Det viser en ny rapport fra Riksrevisjonen, som har undersøkt tilstanden til forsvarssektorens eiendommer. Mange av byggene er av stor økonomisk og historisk verdi, men resultatet av undersøkelsen er nedslående.

– Behovet for vedlikehold er kritisk, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Fra 2009 til 2015 har tilstanden i eiendomsmassen forverret seg, og bare de siste to årene har vedlikeholdsetterslepet økt med 38 prosent. Det er behov for strakstiltak for nær 2 milliarder kroner, viser Riksrevisjonens rapport.

Svak styring

I 2015 forvaltet Forsvarsbygg drøyt 12.400 bygg og anlegg på over 4 millioner kvadratmeter, til en samlet verdi på rundt 39 milliarder kroner.

Forsvarsdepartementet er eier, mens Forsvaret er bruker og kunde.

I rapporten konstaterer Riksrevisjonen at Forsvarsbygg har svak styring og kontroll med gjennomføringen av vedlikehold, og at det mangler styringssignaler fra departementet om at dette skal prioriteres.

– Departementet må gi Forsvarsbygg klarere beskjed om hvilke eiendommer, bygg og anlegg det er viktigst å prioritere for vedlikehold, mener riksrevisoren.

Bør se på husleien

Stortinget har forutsatt at husleien som Forsvaret betaler, skal dekke utgiftene til drift og vedlikehold av bygningene. Men verken dette eller bevilgede midler har vært nok til å dekke kostnadene, fastslår Riksrevisjonen.

Departementet har opplyst at husleieordningen skal evalueres innen utgangen av 2019.

– Vi mener at det bør skje tidligere siden ordningen ikke oppfyller Stortingets forutsetninger om verdibevarende forvaltning, sier Foss.(Vilkår)