Avtale inngått mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind

Meglingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i at det inngås en minnelig avtale mellom partene, opplyser Olje- og energidepartementet.

Her er det Fosen-aksjonistene (f.v.) Matilde Marjala, Iben Skog Erlandsen, Elvira Gomez Snerte, Karoline Hem Wiken som demonstrer utenfor Olje- og energidepartementet i forbindelse med at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.
Her er det Fosen-aksjonistene (f.v.) Matilde Marjala, Iben Skog Erlandsen, Elvira Gomez Snerte, Karoline Hem Wiken som demonstrer utenfor Olje- og energidepartementet i forbindelse med at det er to år siden Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen strider med urfolks rettigheter og menneskerettighetene.Foto: Rodrigo Freitas/NTB
Publisert 18. December 2023, kl. 17.03Oppdatert 18. December 2023, kl. 17.05