DN har fått bekreftet at Carl I. Hagen onsdag morgen sendte brev til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi med beskjed om at han trekker seg fra vervet som vararepresentant med umiddelbar virkning.

I utgangspunktet skal det ikke være mulig for stortingsrepresentanter eller vararepresentanter å trekke seg fra Stortinget. Loven slår fast at de har møteplikt. Stortingets kan likevel gi permisjoner. Spørsmålet nå er hvordan Stortinget og presidentskapet vil forholde seg til ønsket fra Hagen.

Frp har fremmet Carl I. Hagen som fast medlem i Nobelkomiteen, men har møtt motstand fra de andre partiene som har bedt Frp revurdere kandidaturet. Årsaken er at Hagen er første vara til Stortinget. Vedkommende som hadde samme posisjon i forrige periode møtte 68 dager.

Alle partier mener at aktive politikere ikke bør sitte i Nobelkomiteen, men det finnes ingen formelle regler som hindrer det.

– Jeg har ingen kommentar, sier Carl I. Hagen til DN.

Hagen: – Vil ikke lage problemer

Dette skriver Hagen i brevet:

Kjære Hans Andreas,

Jeg viser til den offentlige debatt om mitt kandidatur som medlem i Nobelkomiteen som stortingsgruppen har innstilt meg til og som jeg er dypt takknemlig for.

Flere partiledere med APs gruppeleder Jonas Gahr Støre i spissen mener mitt kandidatur skaper problemer fordi jeg er vararepresentant til Stortinget på tross av at tidligere faste representanter har vært valgt til komiteen. Dette på tross av den enorme forskjell det er mellom faste representanter og vararepresentanter.

Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning.

Med vennlig hilsen

Carl I Hagen

Ikke lett å få permisjon

Om Hagen skulle søke permisjon ut perioden fra Stortinget, er det normalt forbeholdt nordmenn som får høye internasjonale stillinger, som Erik Solheim fikk som fredsmegler og Jens Stoltenberg som Nato-sjef. Så sent som i 2010 avviste Stortinget et forslag om å kunne si opp stortingsplassen eller få permisjon, fordi det var «på grensen, eller over grensen, til ikke å være i tråd med Grunnlovens ånd.»

Les hva Kjetil Bragli Alstadheim skrev om dette da Janne Haaland Matlary ønsket å frasi seg varaplassen i 2012.

Som stortingsrepresentant har Carl I. Hagen forsøk å endre loven slik at det skulle bli lettere å få fritak fra stortingsverv. Sammen med partifelle Christian Thybring-Gjedde, la Carl I. Hagen frem et grunnlovsforslag om dette i høsten 2012.

Grunnlovsforslag må behandles gjennom to stortingsperioder og vinteren 2016 sa flertallet på Stortinget endelig nei til å endre loven. Men fortsatt vil det være opp til presidentskapet å vurdere eventuelle permisjonssøknader.

Fikk oppfordringer mandag

Mandag denne uken møttes de parlamentariske lederne på Stortingspresident Olemic Thommessens kontor. Frp ble da oppfordret til å finne en alternativ kandidat til Hagen.

Så lenge kun Hagen fremmes som kandidat, trenger ikke Frp stemmene fra de andre partiene. Det Frp frykter, er at selv om det er Frps «plass», kan et annet parti stille en motkandidat fordi man mener det er uheldig at Hagen som førstevara til Stortinget blir nominert til komiteen.(Vilkår)

Feirer at Robert Mugabe har gått av
Folk gikk ut i gatene for å feire at president gjennom 30 år i Zimbabwe Robert Mugabe har gått av
00:42
Publisert: