Nye milliarder til vei og bane har økt sysselsettingen med 7.846 årsverk de siste fire årene. 

– Vi ville få fram sysselsettingseffekten av alle samferdselstiltakene som er iverksatt i denne perioden. Resultatet er bedre enn jeg trodde, sier Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi til NTB.

Økning

Rapporten viser til at utgiftene til drift, vedlikehold og investeringer har økt med henholdsvis 19, 25 og 52 prosent fra 2013 til 2017. De totale ringvirkningene beregnes å ha vokst fra 34.900 årsverk i 2013 til 42.713 i 2017.

Av en samlet vekst i nye årsverk på drøyt 7.900, kommer 1.700 fra oppgaver innenfor drift, mens 6.200 årsverk er knyttet til vedlikehold. Beregningene omfatter i alt fem ledd med indirekte sysselsettingseffekter.

Fortrengt vekst?

Forskerne bak rapporten har ikke vurdert i hvilken grad den økte aktiviteten innen samferdsel har fortrengt annen verdiskapning og sysselsetting.

– Hvis kapasitetsveksten ellers i samfunnet er tilnærmet full, er det selvsagt en fare for at dette kan skje. Men samferdselssatsingen har funnet sted i en tid med kraftig nedgang i olje og gass, sier Limi.

Om sysselsettingsveksten innen samferdsel er av varig karakter, er et annet spørsmål. Limi forutsetter at så vil skje og viser til den nye nasjonale transportplanen på 1.000 milliarder.

– Nye prosjekter vil følge når ett prosjekt er ferdig. Og behovet for vedlikehold er jo permanent, sier han.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.