– At det kommer på plass et nasjonalt regelverk, er det viktigste for oss. Ønsker Ap å gå lenger, så kan de jo gjøre dette i kommunene der de styrer selv, sier Kjos til NTB.

Frp-representanten er nestleder i Stortingets kommunalkomité. Hun understreker at forslaget som regjeringen la fram på fredag, ennå ikke er behandlet av partiets stortingsgruppe.

– Vi mener dette er godt nok som et første skritt, men det blir forhandlinger i Stortinget, så hva resultatet blir til slutt, er vanskelig å si nå, sier hun.

Skuffet

Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg som nikab og burka i barnehager og på skoler mens det pågår undervisning. Det er dermed endret i forhold til det opprinnelige forslaget som ble sendt på høring i fjor.

Det tok nemlig til orde for et forbud på hele utdanningsinstitusjonens område, i alle situasjoner og gjennom hele arbeidstiden. Men Venstres inntreden i regjeringen har gitt en annen innramming.

– Vi mener vi har funnet en god balanse mellom hensynet til et godt læringsmiljø og individets frihet, sa forskningsminister Iselin Nybø (V) til NTB fredag.

Aps Jan Bøhler er skuffet over forslaget og kaller det innsnevret.

– Når det er en så bred politisk enighet om et spørsmål, synes jeg det er rart at et lite parti som Venstre skal få en sånn påvirkning på Frp og Høyre i regjering, sier Bøhler til NTB.

– Kunstig skille

Forslaget fra regjeringens innebærer at det blir forbudt å bruke ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner, både for lærere og elever og studenter, men fritt fram å bruke det i pauser, under personalmøter og når man går rundt i ganger, i skolegården og ellers på utdanningsinstitusjonens område.

– Jeg synes dette skillet blir veldig kunstig og ikke i tråd med hensikten, som var å ha god kommunikasjon og en åpen og god kontakt både mellom lærer og elev og mellom elevene og studentene seg imellom. Den kontakten foregår jo i mange andre sammenhenger enn akkurat når man sitter ved pulten sin, påpeker Bøhler.

Han sier Ap ikke kommer til å støtte forslaget i Stortinget, men stemme for regjeringens opprinnelige forslag.

Først i Norden

Frp-leder Siv Jensen erkjente fredag at forslaget er snevret inn, samtidig som hun slo fast at Norge blir første land i Norden til å innføre et slikt forbud.

– Jeg mener vi nå skal glede oss over at vi tar disse grepene, så får vi se hva fremtiden bringer, sa hun til NTB.

Kari Kjønaas Kjos vil bli saksordfører for saken når den kommer til behandling på Stortinget. Hun slår fast at alle regjeringens forslag i utgangspunktet mangler flertall og åpner derfor for endringer.

– Men først vil jeg forsøke å finne ut av om det er mulig å skaffe flertall for det forslaget som regjeringen nå har lagt fram. Det viktigste er at vi nå setter ned foten for bruk av ansiktsdekkende plagg i skolesammenheng. Det er litt søkt å se for seg at man vil velge å ta burkaen eller nikaben av og på i friminuttene, så i praksis blir dette et forbud som gjelder hele skoledagen, sier Kjos.

Barnehage og SFO

Forbudet vil gjelde gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universitet og høgskoler, og for både elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Forbudet vil også gjelde skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område, som for eksempel skoleturer.

Det er gjort et unntak for ansatte i barnehager, der forbudet vil gjelde i hele arbeidstiden, og for lærere som har inspeksjon i friminuttene.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) understreker at kommuner og fylkeskommuner har mulighet til å innføre enda strengere regler enn det som ligger i det nasjonale forbudet.

Lovforslaget sendes nå til Stortinget. De nye reglene, hvis de får flertall, skal etter planen gjelde fra skolestart høsten 2018.(Vilkår)