Hver eneste dag denne stortingsuken preges av konflikten rundt Frps kandidat til Nobelkomiteen.

Mandag ble det hastevedtatt at et klart prinsipp mot å velge stortingsrepresentanter skulle stemmes over dagen etter.

Onsdag avgjør valgkomiteen hva innstillingen til fredagens avstemming skal være. Og torsdag skal presidentskapet diskutere hvordan innstillingen skal behandles i salen. Frp er nå alene om å stemme for Hagen, ettersom Høyre bøyer seg for flertallets nye prinsipp.

Viktig forretningsorden

Et sentralt spørsmål er hvordan stortingspresidenten skal la avstemningen foregå. For det vil uansett komme forslag om Carl I. Hagen fredag fra Frp. Og uten motkandidat vil han bli valgt, med mindre stortingspresidenten slår fast at han ikke er valgbar.

– Ingen kan nekte Frp å fremme en kandidat på fredag. Det vil jeg ikke ta stilling før komiteens innstilling foreligger onsdag, sier Olemic Thommessen.

Men selv uten motkandidat kan Hagen hindres.

Det vil gjøres slik:

  • Det er tre ledige plasser i Nobelkomiteen som Stortinget skal velge.
  • Men et flertall i valgkomiteen kan innstille på at bare to av plassene besettes, Berit Reiss-Andersen og Anne Enger, siden Frps eneste kandidat etter det nye prinsippet ikke er valgbar.
  • I praksis vil da Nobelkomiteen ta inn første vara, Kristin Clemet, som medlem inntil Frp kommer opp med en valgbar kandidat.

Det var Dagsavisen som først omtalte denne løsningen.

Sannsynlig utfall

I stortingssalen fredag vil da valgkomiteens innstilling ligge til grunn, og Frp blir tvunget til å fremme Hagen som motkandidat til Berit Reiss-Andersen. Frp taper den, og fremmer Hagen igjen som motkandidat til Anne Enger. Når de også taper den, vil det da ikke være en tredje plass å fremme kandidat til.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi bekrefter overfor DN at det er et sannsynlig utfall.

– Jeg håper vi får valgt Hagen, men jeg ser ikke bort ifra at flertallet vil stoppe det. Da kan vi få en situasjon der den plassen blir stående tom siden det ikke fremmes motkandidat og at første vara da rykker opp, sier Limi.

Han bekrefter også at Frp uansett vil fremme Hagen i salen.

– Vi må fremme Hagen i salen, det regner jeg med vi vil gjøre. Presidenten kan ikke unngå at det blir en votering over Hagen. Og ingen ønsker å stille motkandidat. Men det gjenstår å se hvordan presidentskapet legger opp en avstemning. Så det blir spennende, sier Limi.

Må tenke seg om

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland, som til nå har vært imot å støtte det nye «Lex Hagen»-prinsippet, erkjenner at de nå har tapt.

– Hvis Stortinget vedtar en regel, vil vi forholde oss til det. Det bør Frp tenke gjennom, sier Helleland.

Han tar for øvrig til orde for at Thorbjørn Jagland bør trekke seg fra komiteen fordi det nå vil være et flertall imot at ledere av internasjonale organisasjoner er medlemmer av Nobelkomiteen.

Det eneste som nå ser ut til å kunne redde Hagens nobelplass er hvis presidentskapet finner ut at de er tvunget til å la den tredje ledige plassen gå til avstemning. Og at Ap eller andre i den situasjonen ikke stiller motkandidat. Men det utelukker ikke Aps nestleder Hadia Tajik.

– Jeg forutsetter at valgkomiteen respekterer det prinsippet Stortinget vedtar. Hvis Frp ikke godtar det, er jeg trygg på at Stortinget håndterer det på en fornuftig måte, sier Tajik. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: