Onsdag samles valgkomiteen i Frps stortingsgruppe for å diskutere om dagens Frp-medlem i Nobelkomiteen, Inger Marie Ytterhorn, skal få fortsette eller om hun skal erstattes med Carl I. Hagen eller andre aktuelle kandidater.

Sterke krefter i partiet ønsker at Hagen nå skal få den plassen han ble så forbannet på at han ikke fikk i 2011.

En utredning slår fast at det vil være problematisk å velge Carl I. Hagen, men at det er helt opp til Stortinget og vil ikke stride mot noen regler.

– Ser frem til å bli ferdig

– Både Carl I. Hagen og Inger Marie Ytterhorn er kandidater til å sitte som medlem i Den norske Nobelkomite, sier Frps Ulf Leirstein.

Saken er ikke blitt noe enklere for Frp i og med at de to fremste kandidatene, Carl I. Hagen (73) og Inger Marie Ytterhorn (76) ikke er på talefot. Ytterhorn, som sitter i Nobelkomiteen, har allerede offentlig slått fast at Hagen ikke er valgbar – fordi det strider mot reglene.

Ytterhorn sa nylig til Dagsavisen at: «Det som er faktum er at han er første vara til Stortinget og ikke kan velges [ …] Et varamedlem møter ganske ofte som representant, og det vil være helt uforenelig med de reglene som gjelder.»

Til samme avis sa Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet, at: «Vi kan ikke ha en komité der medlemmer i perioden ikke kan møte fordi de heller må møte på Stortinget.»

Det fikk Carl I. Hagen til kontakte Njølstad for å få et svar på hvilket reglement han viste til. Nobelinstituttets Njølstad måtte bekrefte til Carl I. Hagen at det ikke var noen regler som hindrer Hagen i å bli valgt:

«Det finnes meg bekjent intet samlet utarbeidet «reglement» for valg av medlemmer til Nobelkomiteen.»

Maktkamp i Frp

– La meg si det slik, jeg ser veldig frem til å bli ferdig med den jobben. Det har vært et stort trykk fra hele partiorganisasjonen med masse e-poster, sier Ulf Leirstein til Dagens Næringsliv.

Han leder valgkomiteen i Fremskrittspartiets stortingsgruppe og legger opp til at stortingsgruppen skal avgjøre det omstridte valget på gruppemøtet i neste uke.

Konstitusjonell avdeling på Stortinget sendte i forrige uke et notat til valgkomiteens leder Ulf Leirstein som DN kjenner konklusjonen på.

Bakgrunnen for at Frp bestilte redegjørelsen er at Hagen når som helst kan gjøre comeback som stortingsrepresentant.

I forrige periode var Oslo Frps fjerdekandidat, Hagens plass i dag, inne i 68 dager, ifølge Stortingets administrasjon.

Å være første vara vil ifølge kilder både i Frp og nobelkomiteen være uforenlig med vervet i den prestisjetunge komiteen som den norske regjeringen mener er uavhengig av regjering og storting.

Søkt råd

Ulf Leirstein ønsker ikke å uttale seg om innholdet i utredningen. Han bekrefter at han har mottatt notatet. I tillegg til at han har søkt råd også fra flere andre miljøer i denne saken.

Det som styrker Carl I. Hagens mulighet til likevel å bli utnevnt til Nobelkomiteen, er at det mange sider lange notatet slår fast at det ikke er noe formelt i veien for at partiet kan velge en vararepresentant til Stortinget til nobelkomiteen.

Stortinget har aldri fattet noe vedtak som hverken ekskluderer faste eller vararepresentanter til nobelkomiteen.

Samtidig konkluderer notatet med at dersom Hagen velges vil det kunne bli sett på som et brudd med den uavhengigheten som ønskes for komiteen.

Iskaldt

Før Carl I. Hagen lanserte seg selv som mulig kandidat i oktober, hadde Inger Marie Ytterhorn gitt et signal om at hun gjerne fikk avløsning etter 17 år i komiteen.

Det får DN bekreftet fra sentralt hold i partiet. Partiledelsen hadde begynt å se seg om etter kandidater. Blant de fremste var Frps tidligere stortingsrepresentant og utenrikspolitisk talsperson, Kristian Norheim, og tidligere medlem i presidentskap og utenrikskomité, Kenneth Svendsen.

Men så ringte nyhetsbyrået NTB til Carl I. Hagen og spurte om han ønsket å sitte i komiteen. Det ville han gjerne. Det fikk Ytterhorn til å ombestemme seg: Hun sa til Aftenposten i oktober at hun ønsket gjenvalg.

Ifølge DNs kilder gjorde hun det utelukkende for å hindre Hagen. Forholdet mellom Hagen og Ytterhorn bli internt i Frp beskrevet som iskald.

Det har ikke lyktes DN å få noen kommentar fra Ytterhorn eller Hagen til saken.

Ingen regler

DN får bekreftet at flere i Frps stortingsgruppe ønsker å kjempe for Hagens plass – på tross av bruddet med siste års tradisjon om at det skal etableres en avstand mellom Stortinget og Nobelkomiteen. På den andre siden står de som vil gi plassen til yngre krefter.

Blant Frps stortingsrepresentanter, skal det være mange som ønsker å gi vervet til Hagen. Etter det DN får opplyst, har ikke Ytterhorn tilsvarende støtte. Men det taler mot Hagen at han er vararepresentant til Stortinget.

Leder av valgkomiteen i Frps stortingsgruppe, Ulf Leirstein, forteller at han har flere aktuelle kandidater.

– Jeg har bedt alle våre 27 stortingsrepresentanter om å spille inn aktuelle navn på kandidater, også til Nobelkomiteen. I tillegg skal vi innstille på kandidater til Riksrevisjonen, Ombudnemnda for Forsvaret, Kringkastingsrådet og Norges Banks representantskap. Jeg håper at vi skal få behandlet disse sakene på gruppemøtet til Frp 15. november, sier Leirstein.(Vilkår)

Tror du sjefen i Nordea og DNB blir erstattet av roboter?
Snorre Storset konsernsjef i Nordea Norge og Trond Bentestuen konsernsjef i DNB Norge svarer deg på om de vil bli erstattet av roboter og om hva de har i lommeboka.
02:26
Publisert: