Fremskrittspartiet og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF er enige om en ordning for kompensasjon for pelsdyrbøndene som må avvikle brukene sine.

– Avtalen betyr at kostnadene for staten øker sammenlignet med gjeldende forskrift. Med denne avtalen så er Ap/Sp sitt forslag om å vurdere skattefritak avvist. Det skal lages en takst som også reflekterer hva markedet ville ha betalt for denne type virksomhet. Det er umulig å ha en klar oppfatning hva sluttsummen blir for denne avviklinga når avviklingsperioden er over i 2025, sier statssekretær Widar Skogan i landbruks- og matdepartementet.

DN får bekreftet fra kilder i regjeringsapparatet at avtalen om kompensasjon til pelsdyrbøndene trolig vil koste staten i størrelsesorden 1,75 mrd. Pelsdyrnæringen har fått en takst på sine bruk på 1,4 milliarder. I tillegg kommer 350 millioner til blant annet riving, rydding og omstilling. Det avtalen ikke innebærer er skatteunntaket, som Ap og Sp ønsket i sitt forslag. Det ville bragt kompensasjonen opp i over to mrd, slik DN skrev mandag.

Men dagens takst på 1,4 mrd ble bestilt av pelsdyrbøndene. Nå vil det bli bestilt nye takster av staten. Derfor er fortsatt usikkert hvor høyt beløpet blir.

«Faglig verdivurdering»

Partene er blitt enige om å droppe erstatning basert på bokført verdi eller antall avlstisper. I stedet blir kompensasjonen basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg, heter det i avtalen som NTB har tilgang til.

Avtalen fremmes som et forslag fra de fire partiene på borgerlig side i Stortinget tirsdag. Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) skal dessuten presentere detaljene i den på en pressekonferanse på Stortinget klokken 9.30.

Avtalen ble klar bare en time før saken skal debatteres i Stortinget, som skal behandle et forslag fra Senterpartiet om å gi pelsdyrbøndene «full erstatning».

Frp, Høyre, Venstre og KrF er enige om å definere saken som et «ekspropriasjonsartet inngrep». Ekspropriasjon betyr at staten fratar noen deres eiendom med tvang, og at de derfor får en økonomisk kompensasjon for det.

«Stortinget ber regjeringen om å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler», heter det.

Det er ikke satt noen økonomisk ramme for erstatningsordningen de fire partiene på borgerlig side nå er enige om. Det siste forslaget som lå på bordet fra regjeringens side, hadde en økonomisk ramme på vel 800 millioner kroner.

Venstre-seier

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025. Men diskusjonen om erstatning for pelsdyrbøndene som tvinges til å avvikle, har vært lang og kronglete. Ordningen har flere ganger vært jekket betydelig opp.

Representanter fra både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har vært misfornøyde med kompensasjonen som har vært foreslått.

Høyres Margunn Ebbesen i næringskomiteen er glad for enigheten som nå er på plass, og sier pelsdyrforbudet har vært en krevende sak for de berørte bøndene.

– Derfor har det vært viktig å få på plass en kompensasjonsordning. Det var viktig at vi nå fikk på plass en ordning som gir forutsigbarhet i stedet for å gå i gang helt på nytt med nye utredninger som skulle legges fram for ny stortingsbehandling, slik Ap og Sp ville, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.