Resolusjonsforslagene fra Aust- og Vest-Agder og fra Møre og Romsdal ber partilandsmøtet avvise en forskriftsendring som medfører at Color Lines skip i trafikken Oslo-Kiel kan registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister (Nis).

En slik endring ville bety at en betydelig del av dagens norske mannskap kunne erstattes med utenlandske med lavere lønn.

Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen stiller seg bak forslagene fra Agder og Møre.

– Frp har alltid vært på norske sjøfolks lag, og i likhet med norske sjøfolk er mener jeg det er galt å gjøre en forskriftsendringer som åpner opp for dette. Norske sjøfolk skal være hovedregelen på norske skip i hovedsak trafikkerer norske farvann, sier Ørsal Johansen.

Forslaget ble vedtatt som en uttalelse av landsmøtet på søndag.

– Jeg er veldig fornøyd. Landsmøtet har gitt en klar støtte til norske sjøfolk og har fremført en klar mening som stortingsgruppa må ta med i behandlingen av saken, sier Ørsal Johansen.

Frp på Ap-linjen?

Avgjørelsen innebærer at Frp stiller seg på linje med Arbeiderpartiet og imot næringsministeren og regjeringen i en sak Stortinget skal behandle før sommerferien.

Color Lines Tyskland-ferger er i dag registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (Nor). Dette innebærer krav om norske lønns- og arbeidsforhold. Samtidig betaler staten imidlertid ut store tilskuddsbeløp for å kompensere for norsk skatte- og avgiftskostnad i Nor-flåten.

Nis-registrering innebærer ikke samme krav til lønns- og arbeidsforhold. Men slik registrering har hittil vært forbudt for norske skip i regelmessig fart mellom norske og utenlandske havner.

Sent i februar varslet Næringsdepartementet forskriftsendring slik at Nis-registrering likevel kunne tillates når trafikkert strekning var på over 300 nautiske mil. Dette ville åpne for Nis-registrering av Tyskland-fergene, men ikke den nordiske passasjerferjetrafikken.

Bakgrunnen for ny distansegrense var frykt for at Color Line av sparegrunner skulle flagge helt ut til for eksempel dansk skipsregister, med tap av enda flere sjøarbeidsplasser og norsk hovedkontor.

Skepsis

I Stortinget har Ap fremmet forslag om å sette endringen av fartsområde som kreves for Nis-registrering på vent. Partiet frykter for de norske sjøarbeidsplassene og et «kappløp mot bunnen» når det gjelder vilkår i nordisk passasjertrafikk.

Innstilling om forslaget skal avgis fra næringspolitikerne 15. mai, debatt og stortingsvedtak følger noen dager senere

De tre Frp-fylkeslagene stiller seg nå på linje med Ap i ferge- og registreringssaken.

– Det er svært viktig å sikre norske arbeidsplasser og kompetanse. Derfor vil vi sette foten ned for at blant annet Color Line kan flagge sine ferger til Nis, sier fylkesleder for Aust-Agder Frp, Lene Langemyr.

Frp i Møre og Romsdal argumenterer likeens imot forskriftsendring av hensyn til norske sjøfolks muligheter. Dette fylkeslaget mener dessuten – som Ap – at det tidligere oppgitte sparepotensialet for Color Line ved omregistrering til NIS er overdrevet..(Vilkår)

Se de historiske bildene fra møtet mellom Nord- og Sør-Korea
Kim Jong-un er den første nordkoreanske lederen siden 1953 som krysser grensen til Sør-Korea
01:22
Publisert: