– Vi har korrigert for de tingene det har vært uro rundt. Vi har lyttet til synspunkter fra folk og bedrifter, og nå gjennomfører vi endringer, sier Jensen (Frp).

Hun møter NTB på Saga kino i Oslo sentrum.

– Endringene betyr at en ansatt på en kino, ved å bruke hele det nye handlingsrommet, kan ta imot fribilletter og ytelser for inntil 10.000 kroner helt skattefritt, sier Jensen.

Hun fremholder at det oppsto misforståelser når det gjelder festivaler og frivillige, og at regjeringen ikke har gjort endringer i disse reglene.

– Regelverket har ikke vært endret på 25 år, og det er en god grunn til å gjøre endringer. Men bevisstheten økte åpenbart veldig ved nyttår, sier Jensen.

– Summen av de endringene vi gjør, er veldig positiv for frivillige på festivaler. Det gjør at man kan få opp mot 10.000 kroner i festivalpass og andre goder.

Fem grep

Regjeringen tar fem grep i saken:

* Skattereglene for personalrabatter blir mer fleksible. Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent fjernes, slik at også rabatter på 100 prosent kan gis skattefritt. Det betyr at ansatte kan motta 100 prosent rabatt på varer inntil 8.000 kroner, 50 prosent rabatt på varer inntil 16.000 kroner og 25 prosent rabatt på varer inntil 32.000 kroner.

* Verdien av personalrabatter som kan gis skattefritt, økes fra 7.000 til 8.000 kroner.

* Beløpsgrensen for skattefrie gaver økes fra 1.000 kroner til 2.000 kroner. Grensen har stått uendret siden 2009.

* For fribilletter i transportnæringen utsetter regjeringen iverksettelsen av de nye reglene til 1. juli 2019. Hensikten er at transportselskapene skal få tid til å utforme nye billettordninger.

* Skattemyndighetene skal aktivt legge til rette for enklest mulig etterlevelse for næringslivet og utarbeide en veileder sammen med Virke og NHO.

– Skal rapporteres inn

Jensen understreker at arbeidsgivere og festivalarrangører fortsatt må holde oversikt over hva som mottas av den enkelte, men at grensen før det må rapporteres eller mottakeren må betale skatt nå blir romsligere.

– Noen hovedprinsipper må stå fast. Det skal være ryddighet og ordnede forhold i arbeidslivet. Vi har disse reglene om at lønn skal komme til beskatning for at man skal opparbeide seg rettigheter til sykepenger og pensjon. Det er en vesentlig del av inntekten til mange, sier finansministeren.

Hun fremholder også at regjeringen er opptatt av å kjempe mot smøring og korrupsjon i næringslivet

– Hvor trygg er du på at nivået dere har valgt, er riktig?

– Inntil 10.000 kroner i skattefrie ytelser er ganske romslig. Alt utover det bør komme til beskatning.

– For lave grenser

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er bra at regjeringen har lyttet til næringslivet.

– Vi støtter prinsippet om at naturalytelser skal beskattes på samme måte som andre arbeidsinntekter. Men regelverket må ikke fremstå som urimelig, sier han til NTB.

– Det er svært gledelig at finansministeren fjerner 50-prosentkravet. Dermed blir det fortsatt mulig for bedrifter å gi personalrabatter med 100 prosent rabatt – altså gratis. I tillegg er det bra at finansministeren også har lyttet til vårt råd om å øke det skattefrie beløpet, sier Almlid.

Også Virke er fornøyd.

– Nå har departementet selv, etter påtrykk fra Virke, erkjent at dette ble feil. Vi liker at de da hever de skattefrie grensene, sier Virke-sjef Ivar Kristensen.

Han hadde samtidig ønsket seg at grensene ble satt høyere:

– Grensen for personalrabatter burde vært satt til 12.000. Da hadde den truffet bedre. Og beløpsgrensen for skattefrie gaver burde vært satt til 3.000 kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Å få bygget en ny fregatt er et ganske håpløst prosjekt. DN-kommentator Sverre Strandhagen har en bedre idé
02:07
Publisert: