– Vi ønsker å få votert over vår kandidat, som er Carl I. Hagen i Stortinget. Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot og vil derfor henvise til Stortingets forretningsorden paragraf 59, heter det i merknaden som partiet torsdag formiddag sendte til Stortingets valgkomité.

I den angjeldende paragrafen heter det: «Foreligger det i en sak flere forslag, skal presidenten sette hvert av dem under avstemning i logisk rekkefølge. Voteringsordningen må være oppgitt og godtatt på forhånd.»

Finleser Stortingets forretningsorden

Voteringsreglene og Stortingets forretningsorden blir altså et sentralt tema helt til siste slutt av Nobel-bruduljen. Frp fikk torsdag formiddag avklaring fra konstitusjonell avdeling på Stortinget på noen siste spørsmål.

Opposisjonen på Stortinget har gått inn for at Frp ikke får anledning til å foreslå Hagen som kandidat når Stortinget fredag skal stemme over saken ettersom han er vararepresentant. Frps plass vil dermed stå tom.

Et flertall bestående av Ap, KrF, Venstre, Senterpartiet og SV har krevd at det før avstemningen skal tas stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat. På den måten skal man beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen

Frp: Fortsatt håp

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier partiet holder fast ved sin kandidat, og at det fortsatt er mulighet for at han kan fremmes i Stortinget.

– Vi stiller opp på stortingsmøtet i morgen med håp om at vi får dette gjennom, men det gjenstår å se. Det er Stortinget som avgjør dette, sier Limi.

Hagen selv varslet en «ny situasjon» i Nobel-bråket. I en tekstmelding til NRK skrev han at stortingsflertallet ikke kan regelverket.

Av SMS-utvekslingen fremgår det at Hagen på ingen måte har gitt opp kampen for å få en plass i Nobelkomiteen. Onsdag ble det kjent at Hagens navn ikke var med på valgutvalgets foreløpige innstilling til medlemmer i komiteen.

– Det er bare et utkast og intet uventet, skrev Hagen i tekstmeldingen, og henviste til Frps kommende merknader.

– Da vil det bli en ny situasjon, skrev han videre.(Vilkår)