Avviklingen av pelsdyrnæringen trekkes fram som en av de store seirene for Venstre under regjeringsforhandlingene. Men landbruksminister Dale sier til Ørsta-avisen Møre-Nytt at dette er det største tapet for partiet under forhandlingene.

– Jeg har gjennom mine to år i Landbruksdepartementet gjort alt jeg kan for å etablere grunnlaget for en bærekraftig utvikling for pelsnæringen. Jeg anser derfor dette tapet som det største tapet Frp gikk på under regjeringsforhandlingene, sier Jon Georg Dale til Møre-Nytt.

Landbruksministeren lover å gjøre sitt for at avviklingen blir skånsom.

– Min jobb blir nå å gjennomføre dette på en måte som gjør at pelsdyrbøndene får tilstrekkelig tid og kompensasjon i avviklingsperioden. Jeg skal gjøre det jeg kan for å lette børen, sier Dale.

Ryddig

Mens Dale sier de jobbet for å videreføre pelsnæringen, sier statsminister Erna Solberg (H) at en avvikling lå i kortene, fordi det de siste årene er blitt innført flere og strengere dyrevelferdskrav.

– Jeg tror faktisk at på et tidspunkt ville det bli så vanskelig for folk å møte de kravene vi har satt, at det nå er det ryddigere hvis vi sier: Dette er en næring som ikke skal være i Norge i framtiden. Vi har i sonderingene antydet vi at dette var en mulighet, hvis vi ble enige om alt annet. Så har vi fra Høyre og Frp vært veldig tydelige på at vi må ha en god omstillingsperiode, med gode overgangsordninger og omstilling med nye muligheter for næringen, sier Solberg til NTB.

Svart dag

Norges Bondelag mener dette er en svart dag for pelsdyrnæringen og de påpeker at det bare er ett år siden et flertall i Stortinget med H, Frp og KrF sikret fortsatt utvikling av næringen.

– Dette er et rent næringsforbud, og står i grell kontrast til regjeringas egen formulering i erklæringa om økt næringsfrihet. Det er svært alvorlig at regjeringa vil avvikle pelsdyrnæringa etter at regjeringspartiene Høyre og Frp selv gikk inn for en bærekraftig utvikling av næringa for kort tid siden, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Dale, som selv deltok i forhandlingene som skal legge grunnlag for en blågrønn regjering, sier han er glad for at Frp har fått gjennomslag for en strengere innvandringspolitikk og kutt i eiendomsskatten.(Vilkår)

Jakarta-børsen kollapset
Minst 28 personer skal være skadet etter at Jakarta-børsen i Indonesia plutselig kollapset.
01:01
Publisert: