Før en eneste havvindmølle plantes på sokkelen, må det gjennomføres omfattende miljøstudier av naturområdene det skal bygges i. Men til tross for regjeringens løfter om fortgang i sakene, kan somling med miljøstudier koste dyrebar tid – i verste fall flere år, frykter havvindselskapet Vårgrønn.

– Studier på fisk, trekkfugl og marine pattedyr krever datainnsamling over flere sesonger, og det er derfor viktig å komme i gang med slike undersøkelser allerede i år. Å vente til etter tildeling av areal vil forsinke datainnhentingen med flere år, sier Erik Mathias Dugstad, direktør for markedsanalyse og samfunnskontakt i Vårgrønn.

Dugstad sier det er avgjørende med gode forundersøkelser av natur- og miljøverdier for å gi aktører og myndigheter et felles kunnskapsgrunnlag.

– Det er også viktig å få innhentet data om sjøbunnsflora- og fauna, men her er det mindre avgjørende med flere sesonger, sier han.

Krever fortgang og penger

Statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen har allerede høstet kritikk for trege avklaringer om havvind, og at tillegget til Solberg-regjeringens energimelding først kom rett før påske. Nå ber SV regjeringen få opp farten. Regjeringens viktigste forhandlingspart på Stortinget krever oppstart allerede til sommeren.

– Skal vi komme i gang med en forsvarlig satsing på havvind, hvor vi tar hensyn til natur, fiske og fiskerier, må vi komme i gang med en offentlig styrt kartlegging og forundersøkelser nå. Vi vet at det haster å få kuttet utslipp av klimagasser. Da forventer vi at regjeringen kommer med penger i revidert nasjonalbudsjett, slik at Miljødirektoratet kan starte opp undersøkelsene allerede til sommeren, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Det kan ikke regjeringen love. Ifølge statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther, legger regjeringen opp til en prosess der aktørene som får tildelt areal skal sende inn et forslag til et konsekvensutredningsprogram som er tilpasset området og teknologien de planlegger å bruke. Programmet skal deretter sendes på minimum seks ukers høring før det godkjennes av departementet.

Hvorvidt regjeringen setter i gang med andre undersøkelser av for eksempel bunn- og grunnforhold, står og faller det på om regjeringen bevilger tilstrekkelig med penger i revidert nasjonalbudsjett i mai.

– Vil det ikke gå raskere om myndighetene gjør det med en gang, ettersom det uansett må gjøres? Hvorfor vente på aktørene?

– Myndighetene kan starte noen av de mer generelle undersøkelsene, men fordi ulike aktører vil ha ulike prosjekter og ulike plasseringer av prosjektene innenfor utlysningsområdene, vil det uansett gjenstå prosjektspesifikke konsekvensutredninger. Dette er bakgrunnen for at regjeringen planlegger å sette i gang grunnundersøkelser på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord allerede i sommer, med forbehold om midler i revidert statsbudsjett, sier hun.

Det er ikke en fremgangsmåte SV er fornøyd med.

– Vi tror at man er nødt til å starte med Miljødirektoratet og de offentlige forskningsinstitusjonene, og at de får muligheten til å sette i gang. Det å overlate dette til hvert enkelt selskap, da får man ikke helheten i den kartleggingen som man trenger, sier Haltbrekken.

– Hva skjer hvis regjeringen ikke bevilger penger i mai og kommer i gang i sommer?

– Da blir det stillstand. Da kan det ta lang tid før vi kommer i gang med satsing på havvind, sier han.

Dersom regjeringen ikke kommer med midler til miljøundersøkelser i revidert nasjonalbudsjett, blir det en viktig sak for SV i budsjettforhandlingene, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

– Det er ikke snakk om de store summene, men det er avgjørende for havvindsatsingen. Når vi er her vi er, er det viktigste at en kommer i gang i år. Og da må vi få finansiering på plass denne våren.

Vil ha fellesundersøkelser

Vårgrønn mener i likhet med SV at det har en egenverdi at det er det offentlige som koordinerer og gjennomfører mye av arbeidet.

– Med en offentlig koordinering av forundersøkelser og innsamling av data om natur- og miljøverdier, vil man få en felles forståelse av verdiene som er til stede, noe som kan bidra til å gi større tillit til kunnskapsgrunnlaget og redusere konfliktpotensialet, sier Dugstad.

Regningen skal uansett aktørene som vinner auksjonene i områdene ta, opplyser Olje- og energidepartementet. For Vårgrønn er det uansett tid – ikke penger – dette handler om.

– Regningen bør deles mellom dem som benytter seg av dataene, under forutsetning av at forundersøkelsene som myndighetene setter i gang, faktisk dekker de områdene havvindprosjektene har behov for å hente kunnskap på, sier Dugstad. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.