Det er særlig svar på spørsmålet om staten i sluttsum vil tape på Goliat-utbyggingen – altså om staten overhodet vil få noe igjen for sterke skattestimuli underveis – som opptar energipolitikerne.

Gjennom et brev fra Stortingets energi- og miljøkomité stilles på ny spørsmål ved olje- og energiminister Terje Søviknes' bruk av operatørselskapet Enis lønnsomhetsberegning i stedet for lignende kalkyler som skal være gjort av statens eget Oljedirektorat (OD).

Politikerne ber om å få se OD-kalkylene fra 2015.

I det ferske brevet vises det nå blant annet til konsulentberegninger som anslår at kostnadsoverskridelsene ved Goliat-utbyggingen er i størrelsesorden 18 milliarder kroner mer enn opprinnelig var forutsatt.

Statsråd Søviknes har tidligere svart at departementet ikke har et eget syn på kommende produksjon, kostnader og inntekter fra enkeltfelt som Goliat.

Stortingspolitikerne viser nå til den generelle bestemmelsen i petroleumsloven som fastslår at ressursene skal forvaltes langsiktig «slik at de kommer hele det norske samfunnet til gode». De spør om statsråden synes det er uproblematisk at staten mangler oversikt over hva store prosjekter som Goliat kan forventes å gi staten i inntekt.

Egne tall

Energi- og miljøkomiteen ber videre statsråden svare på om Oljedirektoratet har tallgrunnlag og mulighet for selv å beregne hvilken oljepris som er nødvendig for at staten skal sitte igjen med positiv nåverdi fra Goliat-utbyggingen.

Selv om statsråden viser til at selskapenes egne kalkyler for enkeltfelt ikke ettergås, tror komitémedlemmer at nødvendige tall kan foreligge på statens hånd. Grunnen er at egne prognoser for statens samlede kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten publiseres årlig i Nasjonalbudsjettet.

Endelig ber stortingskomiteen statsråden svare på om en beregning fra miljøorganisasjonen WWF i hovedsak kan ansees som riktig. Denne gir med gitte forutsetninger negativ skatteinntekt på ti milliarder kroner fra Goliat over levetiden.

Ekstra runder

Det var i 2009 – under den rødgrønne regjeringen – at Stortinget ga grønt lys til Goliat-utbyggingen. KrF og Venstre stemte imot. SV stemte for, angivelig i hovedsak etter press fra regjeringskollegene.

I Stortingets spørretime onsdag stilte KrFs Tore Storehaug og SVs Kari Elisabeth Kaski en rekke kritiske spørsmål om økonomien i Goliat-prosjektet og til hvordan statsråd Terje Søviknes har informert om dette.

Statsminister Erna Solberg forsvarte Søviknes og presiserte at det allerede i 2009 var gjort helt klart at økonomien i prosjektet var marginal.

Hans Fredrik Grøvan, KrFs medlem av Stortingets kontrollkomité, sier til DN at han nå ikke ser noen grunn til at denne komiteen skal ta opp spørsmålet om olje- og energiministeren har feilinformert Stortinget.(Vilkår)

Her er Norges første heisløse skisenter
Tett skog ødelegger god skikjøring landet rundt. I Øksendalen har Asbjørn Eggebø Næss funnet en løsning på problemet.
01:49
Publisert: