– Jeg har stått for det samme i hele valgkampen. Det er svært lite sannsynlig. Men nå må vi sette oss ned og snakke sammen og finne gode løsninger, sa Grande om regjeringssamarbeid med Frp etter at Venstre hadde samlet sin nye stortingsgruppe til et første møte onsdag.

Torsdag kveld vil statsminister Erna Solberg (H) samle Grande, KrF-leder Knut Arild Hareide og Frp-leder Siv Jensen til de første reelle samtalene om et samarbeid på borgerlig side etter valget.

Rent formelt fikk Grande onsdag mandat til å gå i forhandlinger med de øvrige ikke-sosialistiske partiene.

– Jeg synes det er like viktig å ha fokus på hvilke viktige oppgaver vi skal løse for Norge som akkurat hvem som sitter i regjering, konstaterer Grande.

Kravliste

Hun brukte muligheten til å legge fram en kravliste før forhandlingene:

* Alle elever skal ha rett til faglærte lærere.

* En lettere hverdag for småbedriftene.

* Fornye Norge gjennom reformer av velferdsstaten, slik at den er bærekraftig.

* Løfte klima- og miljøpolitikken for å nå målsettingene i Parisavtalen.

Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er et velkjent Venstre-krav, og onsdag sier Høyre-kilder til VG at partiet er villig til å ofre kravet om konsekvensutredning for å få Venstre og eventuelt KrF inn i regjering.

– Det vil alltid ha en pris eller en motytelse å gi fra seg noe. Ingenting er klart nå, og det politiske resultatet vil nok avhenge av hva slags form for samarbeid man ender opp med til slutt, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Blågrønn x 9

De mange spørsmålene om regjeringssamarbeid med Frp, parerte Grande slik:

– Vi har en landsmøteuttalelse om at vi ønsker oss en blågrønn regjering.

Ni ganger på fire minutter gjentok partilederen Venstres utgangspunkt – en blågrønn regjering.

Men siden landet nå har en regjering, kan det ta tid å få en avklaring.

– Vi har en regjering som har laget et budsjett som har gått i trykken, og som vi ikke har hatt noen innflytelse på. Det må regjeringen få lov til å legge fram, og så får vi forhandle ut ifra det mandatet som velgerne har gitt oss, sier Grande.

Hun går dermed langt i å antyde at en avklaring ikke vil komme før budsjettet legges fram i oktober. Etter det NTB forstår, er det sannsynlig at Venstre også vil avvente budsjettforhandlingene på Stortinget, som tidligst ventes å være ferdig et godt stykke ut i november.

Spørsmålet er om Solberg ønsker en avklaring tidligere enn dette, ikke minst fordi det ligger an til rokeringer i regjeringen når utenriksminister Børge Brende (H) trer av i oktober.

Frp-samarbeid

Venstre-profil Abid Raja åpnet allerede i januar for å gå i regjering med Frp. Nå er han taus om hva han mener og sier det ikke haster for partiet å avklare saken.

– Det jeg skrev i januar, var et notat for å diskutere ulike strategier. Nå skal stortingsgruppa og landsstyret diskutere spørsmålet om samarbeid. Jeg vil gjøre mitt syn kjent for partiet før jeg legger det fram for offentligheten, sier Raja til NTB.

NTB omtalte i januar et internt notat som Raja hadde utarbeidet i forkant av en strategisamling i Venstre. Blant én av flere anbefalinger åpnet Raja for at partiet kunne innlede regjeringssamarbeid med Frp og Høyre.(Vilkår)