– Det finnes ikke noen enkle grep som gjør Norge i stand til å ta imot et stort antall flyktninger over tid uten konsekvenser for fordeling og velferd, sa utvalgsleder Grete Brochmann under en presentasjon onsdag formiddag.

Sosiologiprofessor Brochmann la frem rapporten som ble bestilt av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i desember 2015. Mandatet var å utrede langsiktige konsekvenser av høy innvandring. 

– Debatten har de senere årene vært preget av steile fronter i offentligheten, sa Brochmann.

En sentral konklusjon i utvalgets arbeid er at flyktninger i større grad må bli en del av det ordinære arbeids- og samfunnslivet, dersom man skal klare å håndtere situasjonen med fortsatt høy innvandring.

Ifølge Brochmann er den norske velferdsmodellen sårbar for høy innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner.

Brochmann ledet også Velferds- og migrasjonsutvalget som i 2011 la frem en rapport om konsekvensene av økt migrasjon og internasjonal mobilitet for den norske velferdsmodellen. Derfor blir dagens rapport omtalt som Brochmann 2. Hun har denne gangen hatt med seg flere profilerte navn i utvalget som forskningsdirektør Asle Toje ved Det Norske Nobelinstitutt og generalsekretær Sylo Taraku i LIM-nettverket (Likestilling, integrering, mangfold).

Ulik sysselsettingsgrad

Ifølge Brochmann har innvandring beskjedne effekter for offentlige finanser sammenlignet med det som følger av en aldrende befolkning og nedgangen i petroleumsformuen.

Noen av anbefalingene fra Brochmann-utvalget.
Noen av anbefalingene fra Brochmann-utvalget. (Foto: Skjermdump)

Brochmann trakk frem flere forhold som er avgjørende for en vellykket innvandring.

  • Omfanget av innvandringen må over tid være i tråd med absorberingsevnen. 
  • Innvandrere må inkluderes på sentrale arenaer i samfunnet. 

– Innvandrere må tilegne seg de kulturelle forutsetningene for den norske samfunnskontrakten, sier Brochmann.

Brochmann presenterte SSB-beregninger for sysselsettingen i ulike innvandrergrupper.

Grafikk over sysselsetting.
Grafikk over sysselsetting. (Foto: Skjermdump)

Listhaug: – Presset vil øke

– Jeg gleder meg virkelig til å gå inn i denne rapporten. Den vil danne grunnlaget for en god diskusjon videre om innvandrings og integreringspolitikk, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug da hun mottok rapporten.

Brochmann-utvalget ble nedsatt for å analysere konsekvensene av den sterke tilstrømningen av flyktninger høsten 2015. Men i løpet av utvalgets arbeid har tilstrømningen stoppet nesten helt opp. Listhaug sier vi må tilbake til 1997 for å finne så få asylankomster. Likevel tror hun at situasjonen vil endre seg igjen.

– Presset mot Europa vil etter alle solemerker komme til å øke. Afrika vil vokse med inntil 500 millioner frem mot 2030. Flere vil ønske et bedre liv og se på Europa som en løsning på det, sier Listhaug.

Beskjed til kommunene

Også Listhaug peker på at det norske velferdssamfunnet vil bli preget av en aldrende befolkning og lavere oljeinntekter i årene fremover.

– Det å ha en høy, vedvarende innvandring vil komme på toppen som en utfordring for vår velferdsmodell, sier Listhaug.

Frp-statsråd Listhaug sa at hun kommer til å lese rapporten med stor interesse og varslet at flere norske kommuner må gjøre integreringsarbeidet bedre.

– Norske myndigheter kan legge til rett for god integrering. Vi har en god vei å gå. Noen kommuner får gode resultater i integreringen. Andre kommuner får dårlige resultater. Vi er nødt til å løfte de kommunene ikke de dårlige resultatene, sier Listhaug.

Venter økt innvandring

Utvalgsleder Brochmann påpekte også at det er all grunn til å vente at det vil komme en økning i innvandringen på sikt.

Utvalget påpeker at integreringen må bli bedre:

«Hvis det norske samfunnet ikke lykkes bedre med integreringen av innvandrere og flyktninger fra land utenfor Europa, er det risiko for at økende økonomisk ulikhet kan spille sammen med kulturelle forskjeller og svekke grunnlaget for samhørighet, tillit og samfunnsmodellens legitimitet».

Blir sentral fremover

Som DN skrev for to uker siden vil Siv Jensen for første gang gjøre konsekvensen av innvandring til en sentral del av Perspektivmeldingen. Den legger hun frem i slutten av mars. I det innvandringsregnskapet vil Brochmann 2-utvalgets rapport få en sentral plass. Derfor vil dagens konklusjoner bli å finne igjen i meldingen om valgmuligheter og utfordringer for norsk økonomi og samfunnsutvikling flere tiår frem i tid. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

To ting vil gjøre denne suven populær i Norge
Andre generasjon Mini Countryman har vokst, samtidig som den har en løsning som kan gjøre den til en bestselger på det norske markedet. Se video fra vår prøvekjøring av nykommeren.
02:06
Publisert: