Torsdag ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Pasientfokus blitt enige om grunnrenteskatt på havbruk. Enigheten kommer etter ukevis med forhandlinger og dramatikk på Stortinget.

Dette er partiene enige om:

 • Den effektive skattesatsen reduseres fra 35 til 25 prosent.
 • Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes fra 50 til 75 prosent.
 • Vertskommunene og -fylkene sikres en høyere inntekt fra Havbruksfondet for 2023.
 • I tillegg fremmes det flere anmodningsforslag for å styrke miljøprofilen og bidra til teknologiutvikling.

Endringene er vesentlige fra regjeringens opprinnelige forslag for grunnrenteskatten, som var på 40 prosent i fjor høst. Tidligere denne måneden brøt Høyre, KrF og Venstre forhandlingene i Stortinget, etter at Ap og Sp foreslo en skattesats på 30 prosent.

Nå er Venstre likevel blitt en del av forliket.

Finanspolitisk talsperson for Sp, Geir Pollestad, sier i pressemeldingen at det etter en lang prosess omsider er enighet om prinsippet om grunnrente for havbruk.

– Avtalepartene sikrer også flertall for en skattesats på 25 prosent og en økning i rabatten på formuesskatteverdien for oppdrettskonsesjoner til 75 prosent, sier Pollestad, som også har vært saksordfører.

Saksordfører Geir Pollestad under høringen om grunnrenteskatt på havbruk.
Saksordfører Geir Pollestad under høringen om grunnrenteskatt på havbruk. (Foto: Gunnar Lier)

Ap-topp og finanspolitisk talsperson, Eigil Knutsen, skriver i pressemeldingen at det er bra at næringen nå «får forutsigbare rammevilkår».

– Vi får nå på plass en historisk grunnrenteskatt i Norge som gjør at næring som bruker fellesareal til næringsvirksomhet betaler en skatt til fellesskapet og lokalsamfunnene som har oppdrettsvirksomhet, sier han.

Politisk spill

Venstre var blant partiene som brøt forhandlingene tidligere denne måneden. Siden har de snudd.

– Venstre har fått gjennomslag for vårt hovedkrav om å senke skattesatsen til 25 prosent, i tillegg til flere miljøseire. Kyst-Norge har ikke råd til at Stortinget driver politisk spill og skaper usikkerhet rundt en av våre viktigste næringer. Dette er en god løsning både for kysten, havbruksnæringen og fellesskapet, sier nestleder Sveinung Rotevatn (V).

Sveinung Rotevatn og Venstre har inngått forlik med regjeringspartiene om lakseskatten.
Sveinung Rotevatn og Venstre har inngått forlik med regjeringspartiene om lakseskatten.

Partiet Pasientfokus, som har en representant på Stortinget, bidrar til flertall for den nye skatten.

– Grunnrenteskatt på oppdrett ville nå blitt innført uansett – og Pasientfokus er glad for å bidra til at skatten blir lavere og får en bedre innretning enn den ellers kunne fått. For Pasientfokus sin del har det vært viktig å få på plass en løsning som sikrer distriktsarbeidsplasser, som er bedre for de mindre familie- og lokaleide anleggene, som bidrar til en miljøvennlig utvikling i næringen og som gjør bransjen fortsatt attraktiv for unge gründere og andre som har lyst til å satse i næringen, sier stortingsrepresentant Irene Ojala (Pf).

Skrotet SV

SVs Kari Elisabeth Kaski skriver i en pressemelding at «avtalen er for dårlig både når det kommer til miljø og fordeling, derfor kunne vi ikke støtte den.»

– Dette har vært en elendig prosess fra regjeringspartienes side, der vi har vært konstruktive og klare til forhandlinger, men vi kan selvfølgelig ikke støtte en avtale der vi ikke får gjennomslag for våre viktigste prioriteringer, sier hun.

På spørsmål fra DN før påske om hva som ville skje dersom regjeringen fant flertall med andre partier enn SV, sa nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at situasjonen ville bli «uoversiktlig».

– Regjeringen innfører nå en grunnrenteskatt uten SV, som er regjeringens budsjettpartner, og med et smalt flertall. Dette skaper uforutsigbarhet for næringen, noe vi har advart regjeringen om, sier Kaski.

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen sier at partiet var villig til å strekke seg langt for å danne et stort flertall for skatten. Nå mener hun regjeringen kun har vært interessert i forhandlinger med høyresiden.

– Nå har vi et unødvendig smalt flertall, som går inn for et skattenivå som er nærmere Høyres ønske enn regjeringens opprinnelige forslag. Ap og Sp har et kjempeproblem hvis de vil overleve ved regjeringsmakten og burde ikke ta venstresiden i Stortinget for gitt. Resultatet er greit nok, men hvis regjeringen ikke har et dødsønske må de jobbe med styringsevnen sin, sier hun.

KrF-politiker Kjell Ingolf Ropstad sier at regjeringens prosess står til stryk.

– Behandlingen av slike store skatteendringer bør være gjenstand for mye grundigere prosesser og større involvering fra næringen og lokalsamfunnene som berøres. Det er positivt at Venstre og Pasientfokus har bidratt til at skattebelastningen for næringen har gått ned, men vi mener den burde vært enda lavere.

Stiger kraftig

Flere av de store oppdrettsselskapene stiger kraftig på Oslo Børs på nyheten om enighet for en lavere sats. Samlet er børsøkningen på 27 milliarder kroner for selskapene.

En av børsvinnerne er Witzøe-familien, største eier i Salmar, der investorene løfter kursen videre opp over 12 prosent. En halvtime etter regjeringen slapp meldingen, er Witzøe-familiens aksjepost steget med 3,5 milliarder kroner i verdi.

Klokken 13.30 så børsutviklingen slik ut:

 • Atlantic Sapphire 7,3 prosent.
 • Austevoll Seafood 9,3 prosent.
 • Bakkafrost 0,1 prosent.
 • Grieg Seafood 9,5 prosent.
 • Lerøy Seafood 9,0 prosent.
 • Mowi 7,1 prosent.
 • Salmar 9,7 prosent.

Sjømat Norge er ikke fornøyde

Administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark mener det samlede skattetrykket for laksenæringen fremdeles er urimelig høyt med 25 prosent.

– Vi er godt fornøyde med at Frp, KrF og Høyre har avvist løsningen. Vi håpet at i 2025 vil være mulig å få ned skattetrykket.

Han kritiserer regjeringen for å innføre skatter med tilbakevirkende kraft, og mener at den foreslåtte modellen har flere uløste utfordringer.

Tidligere har dere anslått at regjeringens skatteforslag om 35 prosent vil koste næringen 8,4 milliarder kroner. Har dere noe estimat på hva det nye forslaget vil koste?

– Vi fikk avklaring i Stortingets spørretime om at det ville gi 16–17 milliarder kroner i skatt. Så med 25 prosent vil man fremdeles få vesentlig høyere skattetrykk enn hva de opprinnelig anslo.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.