«Konkurransetilsynet ilegger fire forlag til sammen 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid», skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Saken har rullet siden 2014, da Konkurransetilsynet gjennomførte en razzia hos forlagene etter mistanke om en kollektiv boikott av distributøren Interpress, som inntil i fjor var eid av Reitangruppen.

Forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag er dem som får bot.

Slik fordeles gebyrene:

  • Aschehoug: 9,66 millioner kroner.
  • Cappelen Damm: 9,1 mill.
  • Gyldendal 7,88 mill.
  • Vigmostad & Bjørke (eier av tidligere Schibsted Forlag): 4,56 mill.

– Konkurransebegrensende samarbeid er et alvorlig brudd på konkurransereglene og gebyrene på til sammen 32 millioner kroner som er ilagt forlagene understreker dette, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet, ifølge en pressemelding.

Interpress har i mellomtiden gitt opp bokdistribusjon. Ifjor sommer solgte Reitangruppen selskapet til svenske Tidsam.

Konkurransetilsynet mener forlagene har utvekslet konkurransesensitiv informasjon, ifølge konkurransedirektør Mads Magnussen.

– De fire forlagene står for hoveddelen av leveransene av bøker til norske forbrukere. Boikotten gikk ut på å ikke levere bøker til én av to distributører. Den eneste reelle konkurrenten til Interpress var Bladcentralen, hvor alle de fire forlagene var eiere, sier Nese i pressemeldingen.

Mener det aldri burde vært reist sak

Cappelen Damm skriver i en pressemelding at de vil «gå nøye gjennom vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere før endelige konklusjoner trekkes».

– Konkurransetilsynets begrunnelse for å ilegge Cappelen Damm en bot er basert på feil forståelse av faktiske forhold og hendelsesforløp, sier administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm i pressemeldingen.

Administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm.
Administrerende direktør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm. (Foto: Mikaela Berg)

Da DN snakket med Jenssen i begynnelsen av mars var avgjørelsen enda ikke klar. Men Jenssen var klar på at han mener saken skulle vært droppet.

– Jeg mener jo at de aldri burde reist noen sak mot oss i det hele tatt. Vi har ikke distribuert gjennom Interpress på veldig mange år, så det blir meningsløst å si at vi boikottet dem, for vi haddde ikke noen kontakt med dem på forhånd. Vi fikk alt for høye returer, det var dårlige administrative systemer og det var rett og slett ikke verdt det, sa Jenssen da.

Forlagene bestrider boten

Også Gyldendal og Aschehoug bestrider vedtaket:

– Gyldendal deler ikke Konkurransetilsynets oppfatning og mener det ikke foreligger grunnlag for å konstatere noen lovovertredelser i saken for Gyldendals del, skriver forlaget i en pressemelding.

– Denne saken har blitt snudd helt på hodet. Aschehoug har aldri ønsket å begrense antallet utsalgssteder eller svekke konkurransen i massemarkedet, skriver konsernsjef Mads Nygaard i Aschehoug i en epost.

Han mener det om noen er Reitangruppen som har boikottet Bladcentralen.

– Vi vil bruke tiden frem til fristen til å gå grundig gjennom vedtaket og bestemme hvordan vi skal ta saken videre, skriver Nygaard videre.

Schibsted garanterer for Vigmostad & Bjørke

Schibsted Media Group solgte Schibsted Forlag i 2015 og ikke lenger er en aktør i den norske bokbransjen.

Forlegger Arno Vigmostad, som i dag eier det som het Schibsted Forlag, skriver følgende i en epost:

– Vi er kun ilagt boten som ny eier av forlaget, men Schibsted vil som tidligere eier av forlaget bære det økonomiske ansvaret i saken. Saken får dermed ingen økonomisk konsekvens for oss.

Vigmostad sier Interpress var en viktig distributør og at de beklager på det sterkeste at de la ned virksomheten.

– Ut over dette har vi ikke kjennskap til detaljene som ligger til grunn for Konkurransetilsynets vedtak og kan derfor ikke gi ytterligere kommentarer, skriver Vigmostad.

Kommunikasjonssjef Anders Rikter i Schibsted sier de er uenige i Konkurransetilsynets konklusjon.

– Vi vil nå sette oss grundig inn i vedtaket og innen fristen på to måneder vurdere om vi skal ta saken videre inn i rettssystemet, skriver Rikter i en epost.

Reitangruppen ønsker ikke å kommentere saken.(Vilkår)

Vedum: -Jeg får spørsmål om jeg er for tidlig i form
Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum holder pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte i Trondheim.
00:55
Publisert: