En opsjon på finansspråket er en avtale som gir en anledning, men ikke en plikt til å kjøpe eller selge et verdipapir, som for eksempel en aksje, på et gitt tidspunkt til en forhåndsavtalt pris.

– Opsjoner har vært et fyord i Norge, særlig i noen politiske miljøer. Det er synd. Mange gründere skulle ønske at de kunne lønnet ansatte med opsjoner, men i dag er beskatningsreglene sånn at det blir umulig å bruke opsjoner på den måten, sier Tajik.

Ap-nestlederen mener en endring av opsjonsskatten vil gjøre det enklere for entreprenører å tiltrekke seg kompetent hjernekraft med relevant erfaring.

– Gründere vil sikre seg større økonomiske muskler hvis de kan tilby ansatte opsjoner. I mange andre land er dette et veldig viktig verktøy for at nye bedrifter skal kunne ansette flinke folk i en fase de har liten mulighet til å betale høye lønninger. I tillegg styrker det de ansattes eierskap, som er et gode i seg selv. Slik er det ikke i Norge i dag, og det vil vi gjøre noe med, sier Tajik.

«Ugunstig innretning»

Tajik leder prosessen med å utvikle partiets nye partiprogram. Forslaget til å endre opsjonskatten er med i førsteutkastet til programmet, som lanseres på Arbeiderpartiets landsstyremøte 7. februar. Tajik påpeker at den nåværende ordningen lenge har skapt frustrasjon i gründermiljøet. Opsjoner i form av aksjer i et selskap i oppstartfasen kan sammenlignes med å kjøpe en lottokupong med stort potensial for gevinst. Utfordringen er bare at man etter dagens regler blir skattlagt lenge før gevinsten kommer – og det er heller ikke sikkert at det noen gang kommer en gevinst. 

– Opsjoner beskattes idet de innløses, altså blir til aksjer. Problemet for den som sitter med opsjonen, er at ingen verdier er realisert og at man gjerne må låne penger for å betale både for aksjene og for skatten av fordelen. På dette tidspunktet går gjerne bedriften fortsatt med underskudd og det er et åpent spørsmål hvorvidt man vil tjene penger på aksjene eller ikke. Den ansatte har også ofte en beskjeden inntekt og lite kapital oppspart. Dette gjør virkemiddelet lite attraktivt for de ansatte og dermed lite effektivt for bedriftene, sier Tajik.

– Hva konkret vil dere gjøre?

– Her ser vi for oss flere mulige forslag. Én løsning kan være å beregne skatt på innløsningstidspunktet, men utsette beskatningen til verdiene realiseres, altså aksjene selges. Et annet alternativ er en søknadsbasert ordning etter britisk modell, sier Tajik.

 «Hjertesak før stortingsvalget»

Arbeiderpartiets programforslag inneholder en rekke gründertiltak. Foruten å gjøre det mer gunstig å gi ansatte opsjoner, vil partiet innføre et nytt akseleratorprogram i tidligfase, skatteincentiver for investeringer og sikre bedre tilgang på venturekapital.

– Gründerpolitikk vil bli en viktig sak for oss foran stortingsvalget. Vi er opptatt av nye arbeidsplasser. En betydelig andel av disse vil måtte komme fra nye bedrifter, sier Tajik.

Langer ut mot regjeringen

Tajik sender også noen spark mot regjeringens gründerpolitikk.

– Denne regjeringen snakker mye om nye bedrifter, men den gjør bemerkelsesverdig lite. Det er alvorlig. Det skapes nesten ikke arbeidsplasser i privat sektor under denne regjeringen, sier Tajik.

I november samlet flere av Norges mest profilerte gründere og én engleinvestor seg bak et opprop til regjeringen med krav om en betydelig opptrapping av ambisjonene for gründere i Norge.

– Det er et tankekors at det blir et «gründeropprør» på Høyres vakt, sier Tajik.

Avviser kritikk

Nikolai Astrup, stortingspolitiker og nestleder i Høyres programkomité, avviser blankt kritikken fra Tajik.

Nikolai Astrup, stortingspolitiker og nestleder i Høyres programkomité, slår tilbake mot Hadia Tajik. 
Nikolai Astrup, stortingspolitiker og nestleder i Høyres programkomité, slår tilbake mot Hadia Tajik.  (Foto: Adrian Nielsen)

– Norge trenger gründere nå mer enn noen gang. Aldri før har flere startet nye bedrifter, og regjeringen har styrket gründersatsingen med flere hundre millioner kroner. I neste periode foreslår vi å både innføre skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper, og endre opsjonsbeskatningen, sier Astrup.

– Til tross for ti milliarder i økte skatter i sine alternative budsjetter, har ikke Ap satt av én krone til opsjonsbeskatning. Det er kanskje derfor partiet kun skriver at de skal vurdere dette, fortsetter han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Den ble kalt byen som aldri sover. Se DN-fotografens bilder av dagens Aleppo.
Se de første bildene fra den sønderskutte byen.
04:05
Publisert: