Borgarting lagmannsrett konkluderte onsdag med at Oslo kommune skrev ut eiendomsskatten for 2016 for sent, og at de som har klaget skal få tilbakebetalt eiendomsskatten.

Finansbyråd Robert Steen og byrådet har ikke tatt stilling til om saken skal ankes, og ønsket ikke å gi kommentarer til saken torsdag.

Byrådet har heller ikke tatt stilling til det politiske spørsmålet om likebehandling av borgerne: At hvis de som har klaget får tilbake penger, så må alle få.

Lagmannsrettens dom var torsdag til vurdering hos kommuneadvokaten.

– Eiendomsskatt blir helt sentralt tema i valgkampen. Saken kan få meget stor betydning, sier Carl I. Hagen.

Høyres medlem av finanskomiteen Morten Steenstrup mener det samme:

– Hvis ikke de rødgrønne sier fra at de skal tilbakebetale alle hvis dommen blir stående, så blir dette en stor politisk sak ved valget, sier han.

Det er én måned ankefrist etter lagmannsrettens dom. Steenstrup tipper en eventuell høyesterettsdom vil være falt før kommunevalget finner sted 9. september neste år.

Han sier det er helt unødvendig av Ap å vente med å uttale seg til det foreligger rettskraftig dom.

– De må kunne si med en gang at de skal likebehandle borgerne, sier Steenstrup.

Innkrevd boligskatt i 2016 i Oslo var 260 millioner kroner.

Oppsiktsvekkende

– Hvis Ap sier de vil beholde 260 millioner kroner i ulovlig innkrevd skatt, er det oppsiktsvekkende, sier Steenstrup.

Han mener det hverken juridisk eller politisk er tvil om at kommunen ikke har rett til å beholde disse pengene hvis dommen blir stående.

Dommen sier at det kun er de som har klaget som skal tilbakebetales.

– Det har ingenting å si. En dom gjelder aldri for andre enn partene i saken, sier Steenstrup.

At alle skal tilbakebetales hvis noen skal, er ifølge Høyre og Frp et politisk spørsmål om likebehandling av borgerne.

– Ap kan allerede nå si klart ifra til boligeiere i Oslo at de kan sove godt og vite at de blir likebehandlet, sier Steenstrup.

Det var i 2015 Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne (MDG) overtok Oslo etter 20 år med blått styre. 1. mars 2016 var fristen for å utskrive eiendomsskatt, men dette ble ikke gjort før i juni.

I tillegg til frister for utskriving av skatt, er det også regler for hvor høy eiendomsskatten kan være første år den innføres.

I 2016 ble denne maksgrensen for første år brukt, og i 2017 ble skatten økt ytterligere. Hvis 2016-skatten må betales tilbake, må også 2017-skatten vurderes, fordi den er for høy som førsteårs skatt, ifølge Steenstrup.

– Det er et herlig kaos de nå er i ferd med å stelle i stand, sier han om byrådet.

– Det kan bli «morsomt» for dere i valgkampen, dette?

– Det er ikke morsomt for borgerne, men det vil gi økt oppmerksomhet om eiendomsskatt, sier Høyres mann.

– Når dommen er rettskraftig vil vi fremme forslag i bystyret om at alle som er i samme situasjon må få tilbakebetalt eiendomsskatt for 2016, sier Carl I. Hagen.

Finnes ledetråd

Morten Steenstrup mener også Sivilombudsmannen vil kunne komme til nytte i skattesaken.

Han viser til at sivilombudsmannen konkluderte i en tilsvarende sak i 2016, som gjaldt Midtre Gauldal kommune. Også Midtre Gauldal hadde oversittet fristen for utskriving av skatt.

Sivilombudsmannen forsto at de trengte pengene, men skrev likevel til kommunen:

«(...) Midtre Gauldal kommune må tilbakebetale eiendomsskatten for 2015 til alle skattyterne, uavhengig av om de har klaget på eiendomsskatten. Midtre Gauldal kommune bes orientere ombudsmannen om når dette vil bli iverksatt.»

Sivilombudsmannen ønsker ikke å gi noen vurdering av saken i Oslo nå, ifølge kontorsjef Bjørn Dæhlin hos sivilombudsmannen. Han vil heller ikke gjøre noen sammenligning av sakene i Oslo og Midtre Gauldal.

– Vi ser at det er nærliggende at mange tenker likebehandling av borgerne. Spørsmålet om tilbakebetaling og likebehandling av borgerne i Oslo må likevel vurderes særskilt. Det vil vi eventuelt kunne gjøre når det foreligger en rettskraftig dom og en klage. Da vil vi også vurdere hvorvidt dette er en sak for sivilombudsmannen, sier Dæhlin.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ministre må være ekstra årvåkne for hvem de inngår økonomiske avtaler med
02:20
Publisert: