Likestillingsombudet ut mot Trond Giske og Haddy Njie: Hever terskelen for å si fra om seksuell trakassering

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm er engstelig for at flere vil vegre seg for å si fra om seksuell trakassering hvis Trond Giske og Haddy Njies «feilaktige» tolkninger vinner frem.

Publisert: Oppdatert:

Debatten i etterkant av Haddy Njies bok om varslene mot ektemannen Trond Giske, får likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til å gå ut.
Debatten i etterkant av Haddy Njies bok om varslene mot ektemannen Trond Giske, får likestillingsombud Hanne Bjurstrøm til å gå ut. (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)