– For et parti som Ap går veien videre gjennom å være vanlige folks interesseparti. Det betyr at vi konsekvent legger vanlige folks perspektiver og interesser til grunn og tar folks uro på alvor, sier Gabrielsen til NTB.

– Når fødetilbudet legges ned, lensmannskontoret forsvinner, rådhuset flyttes eller utdanningstilbudet legges ned, må vi ta på alvor den uroen folk føler på.

Nettopp motstand mot regjeringens reformer bidro til å løfte Senterpartiet til et brakvalg, blant annet på bekostning av Ap.

– Vi er på vårt beste når vi snakker på en sånn måte at folk kjenner igjen hverdagen sin i det vi snakker om. Hele, faste stillinger er et eksempel på det. Det er en sak vi har snakket om lenge, og som mange nå kjenner seg igjen i, sier Gabrielsen.

«Altfor dårlig»

Aps landsstyre har denne uken slikket sine sår og rettet blikket mot 2021. LO har med sine 900.000 medlemmer i ryggen en sentral rolle i Aps valgevaluering. I tillegg til Gabrielsen sitter lederne i Fagforbundet og Fellesforbundet i partiets sentralstyre.

I 2017 stemte 38 prosent av LOs medlemmer på Ap. Andelen må trolig kraftig opp hvis det skal bli valgseier i 2021. Nasjonalt sett var årets valg langt svakere enn valget i 2017 for Ap.

– Isolert sett er oppslutningen om Ap altfor dårlig. Det var også partilederen tydelig på tirsdag. Vi har mye større ambisjoner for dette fremover enn det som ble resultatet nå. Støre var ydmyk i forhold til nettopp dette, sier Gabrielsen, som sier dette om partilederens posisjon:

– Vi har tillit til Jonas. Han er vår partileder. Det er heller ingen diskusjon rundt dette.

– Men hvilket ansvar har Støre og partiledelsen for det dårlige valgresultatet?

– Den øverste ledelsen har selvfølgelig et ansvar, i likhet med sentralstyret og landsmøtet, som har lagt strategien og vedtatt politikken.

LO kjempet i valgkampen for å få fram klassiske LO-saker: Hele, faste stillinger, konkurranseutsetting av offentlige tjenester og kampen for et seriøst arbeidsliv.

– LOs medlemmer er valgvinnere, sier Gabrielsen, og viser til at over 60 prosent av befolkningen nå bor i rødgrønne kommuner.

Advarer mot sluttdato

Aps krisevalg, men stor fremgang for de rødgrønne totalt sett, har satt fyr på diskusjonen om hvem Ap eventuelt skal samarbeide med i 2021. Kjente Ap-navn har åpnet for et tettere samarbeid med MDG, noe sterke krefter i LO er skeptiske til.

Gabrielsen peker på ulikhet og klima som to viktige saker fremover og er urolig for polarisering i klimadebatten.

– Det kan i verste fall føre til at vi ikke klarer å få folk med på de endringene og omstillingene som skal og må gjøres. For at vi skal lykkes, må vi ha folkelig oppslutning.

– Vi har den mest troverdige politikken for en slik omstilling. Det handler ikke om å tidfeste at du skal stenge ned en næring, men om at vi må jobbe videre med den næringen for blant annet å utvikle karbonfangst og -lagring, havvind, hydrogen og biodrivstoff.

Han advarer mot å sette en sluttdato for oljenæringen.

– Ved å sette en dato ville man startet nedbyggingen nå, stoppet å ta inn lærlinger nå og sluttet å utvikle teknologi som skal levere klimaløsningene vi trenger, nå.

Gabrielsen mener «dette ikke er tiden» for å ta opp eventuelle samarbeidsmuligheter i 2021.

– Det blir å sette kjerra foran hesten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.