Det ble klart etter at Høyre torsdag kveld fordelte sine stortingsrepresentanter på Stortingets ulike komiteer.

Astrup er også parlamentarisk nestleder i partiet. Trond Helleland fortsetter som parlamentarisk leder og trer inn i utenriks- og forsvarskomiteen sammen med Ingjerd Schou, Hårek Elvenes og Michael Tetzschner.

Michael Tetzschner blir partiets gruppeleder og utenrikspolitiske talsperson.

Partiet har for øvrig valgt følgende fraksjonsledere i de ulike komiteene:

Heidi Nordby Lunde (arbeids- og sosialkomiteen), Tina Bru (energi- og miljøkomiteen), Tone W. Trøen (familie- og kulturkomiteen), Sveinung Stensland (helse- og omsorgskomiteen), Peter Christian Frølich (justiskomiteen), Kristin Ørmen Johnsen (kommunal- og forvaltningskomiteen), Svein Harberg (kontroll- og konstitusjonskomiteen), Margunn Ebbesen (næringskomiteen), Helge Orten (transport – og kommunikasjonskomiteen), Kent Gudmundsen (utdannings- og forskningskomiteen).

Hvilke partier som får lede hvilke komiteer blir først avgjort fredag ettermiddag.(Vilkår)