Høyre stiller seg avvisende til å vurdere en arbeidsdag på seks timer, slik deler av venstresiden i norsk politikk og arbeidsliv har gått inn for. Arbeidspolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde reagerer kraftig når Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg nå tar til orde for at Ap må vurdere å innføre seks timers arbeidsdag med full lønn i enkelte sektorer og yrker.

– Sekstimersdag løser lite når vi vet at flere trenger å jobbe mer og stå lengre i arbeid for å opprettholde velferdsstatens bærekraft i fremtiden. Arbeidsgiverorganisasjonene og næringslivet må nå våkne, for dette føyer seg inn i rekke av Ap-forslag det siste halve året som undergraver norske arbeidsplasser i privat næringsliv, sier Lunde til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ber om reell debatt

Hun påpeker at vi har et velregulert arbeidsliv i Norge, hvor det blir stadig mindre tunge løft og fysisk arbeid.

– Det er ingen tvil om at arbeidstidsordninger og turnus må evalueres og eventuelt endres for å være oppdaterte. Men nok en gang ser det nye Ap til ytre venstres kampsaker for å finne løsninger, sier hun.

Leder Arild Grande av Ap-utvalget utelukker ikke at partiet fremover vil åpne for et begrenset omfang av sekstimersdagen, selv om den neppe er aktuell som nye nasjonal, statlig norm. Sekstimersdagen kan være aktuell for enkelte bransjer og sektorer.

Han poengterer at alternativet aldri for alvor er blitt diskutert i norsk politikk og etterlyser nå reell debatt.

Støtte på venstresiden

– I dag jobber en del i belastende yrker med lav bemanning. Det gjelder særlig i enkelte kvinnedominerte yrker, som pleie- og omsorgssektoren. Noen har en altfor tøff belastning på jobben, og vi må gjøre mer for å få inn helsebringende arbeidstidsordninger i Norge, sier han til NTB.

Han peker på at flere forsøk med sekstimersdag har gitt gode resultater med økt produktivitet og mindre sykefravær. Utvalget skal 1. oktober legge frem sin innstilling til Arbeiderpartiets nye arbeidslivspolitikk. Ap-landsmøtet i 2019 vil så ta formelt stilling til forslagene.

SV, MDG og Rødt har alle gått inn for sekstimersdagen. LO har også vedtatt krav om innføring av ulike former for arbeidstidsforkortelser, blant annet sekstimersdagen.

Sp sier nei

Senterpartiet er riktignok en del av det rødgrønne alternativet, sammen med SV og Ap, men i akkurat denne saken er partiet på kollisjonskurs med sine potensielle regjeringspartnere, fastslår arbeidspolitisk talsperson Per Olaf Lundteigen overfor NTB.

– Et trygt arbeidsliv er viktigere enn et kort arbeidsliv. Sp er derfor mot å redusere arbeidstiden i et årsverk, skriver Lundteigen i en epost.

– Sp vil ikke prioritere seks timers dag i en tid som heller krever større arbeidsinnsats for å sikre den norske velferdsmodellen, skriver han.(Vilkår)

Skulle ikke du egentlig vært på jobb nå?
Hvilke private avtaler er det greit å gjøre i arbeidstiden?
02:28
Publisert: