Tirsdag skal Stortingets helse- og omsorgskomité ta stilling til forslaget om en fullverdig utredning av en alternativ lokalisering for det nye storsykehuset i Oslo.

Forslaget som er fremmet av Rødt, SV og Sp, får trolig støtte av Frp som sier seg villig til å stemme imot Helse sør-østs plan om å legge det nye storsykehuset til Gaustad.

– Det er for mye usikkerhet rundt dette prosjektet. Valg av tomt og lokalisering er ikke grundig utredet, og byggelånet forutsetter at Oslo universitetssykehus må effektivisere driften med 2,1 milliarder. Hvis det er mulig, hvorfor har de ikke klart det før? sier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp til NTB.

Usikker prislapp

Juni 2016 vedtok helseminister Bent Høie (H) Helse sør-østs plan som går ut på å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad.

Den siste tiden har debatten rundt sykehuset blusset opp på ny. Både fagfolk, ansattes representanter og flere partier ønsker en ny utredning av Ullevål sykehus som et alternativ til Gaustad før en endelig beslutning fattes.

I januar var det kun Rødt, SV og Senterpartiet som sluttet seg til forslaget om å gå imot helseminister Bent Høie og Helse sør-østs planer.

Under Venstres landsmøte i februar vedtok også de å gi sin tilslutning. Mandag kveld kom altså Frp stortingsgruppe på banen.

– Må vite at prosjektet er forsvarlig

– Det viktigste for Frp er å sikre god pasientbehandling. Hvis Oslosykehuset ikke klarer å håndtere dette lånet, kan det gå ut over alle pasientene på Sør- og Østlandet. Vi trenger å bli trygge på at dette prosjektet er forsvarlig før vi kan bevilge lånet på over 30 milliarder kroner. Det er vi ikke i dag, sier partiets nestleder, Sylvi Listhaug, til NTB.

Ifølge Dagsavisen skal flere i regjeringen være bekymret for den økonomiske risikoen og bærekraften i prosjektet.

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp) sier til avisen at en utredning av Ullevål i kombinasjon med en fremskyndelse av utbyggingen av Aker vil være den beste løsningen.

– Det er fullt mulig å utrede uten å forsinke videre arbeid. Ullevål-alternativet må derfor utredes skikkelig, ikke bare «belyses» slik styret i Helse Sør-Øst har vedtatt, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti til NTB.

Kan spare 20 milliarder

Mandag ble det klart at en faggruppe bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse, har jobbet frem en alternativ sykehusplan som vil koste 20 milliarder kroner mindre.

Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, at Aker sykehus blir et lokalsykehus for hele Groruddalen og at Rikshospitalet beholdes slik det er i dag med sine lands- og regionfunksjoner.

– Vi har brukbar dokumentasjon på at det kan spares inn mellom 20 og 23 milliarder. Vårt alternativ ligger på 24–25 milliarder kroner. Aker-Gaustad, som Helse Sør-Øst fremfører, er oppe i 47 milliarder, og det kan bli mer. Det er enorme innsparinger, sier Rolf Kåresen til NTB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.