Handlingsrom og harde prioriteringer

Dersom store kutt i offentlige utgifter må til, er det da virkelig veiinvesteringer vi vil skjerme? Foran sykehus, barnevern og politi?

Publisert: Oppdatert:

Ønsket om flerårige budsjetter kommer hyppigst fra samferdselssektoren. Dersom utgiftsnivået bindes opp, kan fordelingen av ressurser mellom områder bli en annen enn det som er politisk ønskelig, skriver artikkelforfatteren. Foto: Aleksander Nordahl
Ønsket om flerårige budsjetter kommer hyppigst fra samferdselssektoren. Dersom utgiftsnivået bindes opp, kan fordelingen av ressurser mellom områder bli en annen enn det som er politisk ønskelig, skriver artikkelforfatteren. Foto: Aleksander Nordahl (Foto: DN)