Denne uken har DN kunnet fortelle om samarbeidsproblemer og store faglige uenigheter mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet under koronapandemien, særlig knyttet til tiltak for barn og unge.

Koronakommisjonen bekrefter samarbeidsproblemene i granskningsrapporten som ble fremlagt onsdag.

– Ansvarsdelingen mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og FHI har fremstått som uklar under håndteringen av pandemien, sier kommisjonens leder Stener Kvinnsland i en pressemelding.