Regjeringen brukte ni måneder på å avklare rollefordelingen mellom FHI og Helsedirektoratet

Koronakommisjonen feller en hard dom over ansvarsfordelingen mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Publisert: Oppdatert: