«Utfordringen er at våre venner i Hdir har et, skal vi si, annerledes forhold til smittevernloven. Enkelte av dem leser den som en oppskrift på hva som må gjøres».

Det skrev overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) i et internt dokument oppdatert 1. mai, som DN har fått innsyn i. Aavitsland er en av FHIs mest sentrale medarbeidere i kampen mot koronaviruset, der instituttet sammen med direktoratet er regjeringens viktigste rådgivere.