– Vi prioriterer dette fordi vi er helt avhengige av nyskapning og innovasjon. Vi legger til rette for å sikre verdiskaping som kan ta vare på og videreutvikle velferdsstaten, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

Han møter DN i Vandrehallen på Stortinget sammen med finanskomiteens leder, Henrik Asheim (H), og stortingsrepresentant Jan Steinar Engeli Johansen (Frp) i finanskomiteen. De varsler at regjeringen vil bedre vilkårene for selvstendig næringsdrivende i statsbudsjettet som legges frem mandag.

Det som blir foreslått, er å øke grensen for skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende fra seks til syv prosent av inntekt mellom en og tolv ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Det vil si mellom 96.883 kroner og rundt 1,2 millioner kroner.

– Jeg tror det gir en større trygghetsfølelse for mange av dem som driver for seg selv. Nå får de som sitter hjemme med en god idé, en lavere terskel for å ta hoppet, sier Asheim.

Forslagets bokførte provenytap – altså tap for staten – er på 65 millioner kroner.

Har økt tidligere

Regjeringen har også tidligere gitt selvstendig næringsdrivende større mulighet til å spare. I revidert budsjett for 2017 ble fradragsgrensen økt fra fire til seks prosent, i tillegg til at det ble innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon.

– Det handler om å sidestille selskapsformer. Du har over 200.000 som er selvstendig næringsdrivende, så det handler om å gi de samme mulighetene som du har i dag som ansatt, sier Johansen fra Fremskrittspartiet.

Det er fortsatt en større spareramme for ansatte, ettersom de kollektive ordningene tillater at det settes av inntil syv prosent av lønn opp til 7,1 G og 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

– Den største effekten er at du reduserer forskjellsbehandlingen mellom de som er ansatt og de som er selvstendig næringsdrivende. Det er fortsatt en forskjell, men det er et skritt på veien, sier Johansen.

Samarbeidet godt med KrF

Venstre er det ferskeste medlemmet av regjeringen, men har samarbeidet med Fremskrittspartiet og Høyre tilbake til 2013.

Asheim trekker frem at også Kristelig Folkeparti har vært en god del av samarbeidet. KrF er blitt enig med regjeringen om en rekke budsjetter i de siste årene.

Den første uken i november skal budsjettforhandlingene starte, men det er ikke sikkert at det vil skje. 2. november skal nemlig KrFs landsmøte ta stilling til om partiet vil inn i dagens regjering eller en ny regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. KrFs leder Knut Arild Hareide har foreslått det siste alternativet, men har møtt kraftig motstand i eget parti.

Finanskomiteens leder Asheim skal være klar om landsmøtet går mot egen partileder, og velger Erna Solbergs regjering.

– Lander KrF på høyresiden må vi bare komme i gang uansett, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor trener baneløperen heller på en sti i skogen
Det har flere fordeler, mener friidrettsutøver Silje Fjørtoft.
01:46
Publisert: