Mæland skal behandle spørsmålet om gjenåpning av uriktige domfellelser som er knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Nyansatt riksadvokat, Jørn Sigurd Maurud, har tidligere erklært seg inhabil i Nav-saken fordi han er samboer med tidligere statsråd Hanne Bjurstrøm.

– I lys av at riksadvokat Maurud har ansett seg inhabil til å behandle sakene, vil regjeringen oppnevne professor dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat. Jeg er sikker på at Mæland vil utføre dette arbeidet på en utmerket måte, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i en uttalelse. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.