Utvalgsmedlem Asle Toje er på flere områder så uenig med resten av Brochmann-utvalget at han insisterte på å ha med egne alternative synspunkter for flere av konklusjonene og forslagene i rapporten.

Det var onsdag innvandringsminister Sylvi Listhaug mottok rapporten om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet. På vesentlige punkter har Frp-statsråden fått to fortellinger.

Asle Toje, som til daglig er forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, mener blant annet at de andre i utvalget tar feil når det gjelder fremskrivninger av antall innvandrere.