22. juni fikk Oslo Arbeiderparti, Høyre, Oppland Høyre og Buskerud Senterparti alle en formell advarsel for å ha brutt partiloven. Partiene hadde ikke redegjort for pengebidrag innen fristen. 

Til sammen er bidragene partiene har fått på over 400.000 kroner. Alle partier har i valgår plikt til å innberette bidrag over 10.000 kroner mottatt mellom 1. januar og fredag før valgdagen. Innberetningen kan skje innen fire uker etter at bidraget er mottatt. 

Donasjonene det er snakk om er 200.000 kroner til Oslo Arbeiderparti, 153.000 kroner til Høyre og Oppland Høyre og 50.000 kroner til Senterpartiet. 

En formell advarsel gjør at partiet får en slags prøvetid i to år, og om det kommer nye overtredelser, kan det sørge for at sanksjonene blir sterkere. Blant annet kan det bli aktuelt å avkorte eller fjerne den offentlige partistøtten. 

Partilovnemnda var ikke tilgjengelig til å kommentere saken mandag ettermiddag. 

Hadde ikke økonomisjef

For Høyre gjaldt det tre valgkampbidrag på henholdsvis 101.200 kroner, 10.440 kroner og 26.440 kroner, i tillegg til 15.000 kroner i Oppland Høyre. 

Generalsekretær John-Ragnar Aarset beklaget feilen til Partilovnemnda, og forklarte at stillingen som økonomisjef i Høyre var ubesatt mellom 1. mars og 1. mai 2017. Dermed sviktet den interne rutinen. 

I sitt vedtak skriver Partilovnemnda at det ikke er en tilstrekkelig grunn, og at det er spesielt viktig å rapportere i månedene før et kommende valg. 

– Jeg beklager dette sterkt. Normalt rapporterer vi all støtte fortløpende, samt at vi legger informasjonen ut på egne nettsider, innenfor alle frister, sier Aarset. 

– Siden vi normalt overoppfyller kravene til åpenhet, er vi irritert på oss selv for denne glippen, sier generalsekretæren. 

Oppland Høyre sier i sitt svar til nemnden at rapportering til Statistisk sentralbyrå ble glemt ved ferdigstillingen av regnskapet for mars. 

– Vi har skjerpet rutinene

Oslo Arbeiderparti hadde ikke redegjort for 200.000 kroner. Pengene er en donasjon fra Fagforbundet. 

Også Buskerud Senterparti glemte seg. Her ved partileder Trygve Slagsvold Vedum på Mjøsa i juni. 
Også Buskerud Senterparti glemte seg. Her ved partileder Trygve Slagsvold Vedum på Mjøsa i juni.  (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Jeg må bare beklage det inntrufne. Vi har skjerpet rutinene våre etter advarselen, sier fylkessekretær Siri Gåsemyr Staalesen om feilen. 

«Svikt i interne rutiner gir ikke tilstrekkelig grunn for ikke å innberette bidrag», står det i Partilovnemndas vedtak. 

Buskerud Senterparti fikk 50.000 kroner, som de ikke sa fra om i tide. Også de pengene kom fra fagforbundet. Fylkessekretær Sunni Grøndahl Aamodt forklarer forglemmelsen med at det var hektisk da bidraget ble mottatt, og forholdet ble dermed dessverre glemt. 

– Senterpartiet er opptatt av at hele organisasjonen har kjennskap til regelverket og beklager den forsinkede rapporteringen fra Buskerud, sier generalsekretær i Senterpartiet Knut M. Olsen. (Vilkår)

Båtkaptein Vedum: Skal du imponere med båt, kjør sakte inn i havna
Som ung ville Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum imponere på en dame, det endte med båthavari. I partilederens sommerparadis Mjøsa lader Vedum opp til valgkamp.
02:15
Publisert: