Høy oppslutning på meningsmålinger for protestpartiet mot bompenger ser nå ut til å gjøre Ap og Høyre mer forhandlingsvillige med bom-motstanderne.

Det gjør at bompengeprosjekter over hele landet nå faller én etter én.

– De andre partiene er helt klart påvirket av Folkeaksjonen nei til mer bompenger (Fnb). Nå begynner de å bli redde for posisjonen sin. De tilpasser seg den nye virkeligheten, sier Frode Myrhol, Fnb-grunnlegger og bystyrerepresentant i Stavanger.

Her er bompengepakkene som har falt eller som kan falle:

  • Drammensregionen
  • Sørlandet
  • Bergen
  • Jæren
  • Tromsø

Senest torsdag raknet en bompengepakke da bystyret i Arendal stemte nei til å bruke bompenger til å finansiere en planlagt samferdselspakke i Arendeal, Grimstad, Froland og Tvedestrand, skrev VG.

Tromsø

I Tromsø får partiet Nei til bompenger 9,4 prosent på en fersk meningsmåling i Nordlys torsdag. Det ville gitt partiet fire representanter og vippeposisjon i kommunestyret. Partiet vil stemme på den ordføreren som stanser planlagt innføring av bompenger i Tromsø.

Høyre er det partiet som taper flest velgere til bompengepartiet. Høyres ordførerkandidat Hans-Petter Kvaal sier til Nordlys at den planlagte bypakken er for stor og for dyr for vanlige folk, og må reduseres. Dermed kan de planlagte trafikktiltakene i Tromsø bli utsatt.

– Vi må ha en ny diskusjon om hvor omfattende dette skal være og hva det skal koste, sier Kvaal til Nordlys.

Høyest oppslutning i Bergen

I Bergen har Folkeaksjonen nei til mer bompenger hatt over 20 prosent oppslutning i meningsmålinger. Blir det valgresultatet, vil Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove trenge Fnb-støtte hvis han skal ha håp om å avløse dagens Ap-ledede byråd.

– Vi kan forhandle. Vi har sagt det ikke skal stå på oss. Så må det være realisme i finansieringsløsningene, sier Hove.

Han åpner nå for å drøfte skrinlegging av hele bybaneutvidelsen i Bergen for å tekkes Fnb.

– Men uten å redusere miljøambisjonene, sier han og mener miljøvennlige nullutslippsbusser kanskje kan gi store nok besparelser til at en ny ytre bompengering kunne unngås.

Det fremstår som urealistisk å fjerne alt som heter bompenger, mener Høyres Hove.

– Selv om vi ikke bygger noe nytt overhodet, skal dagens gjeld på seks milliarder kroner uansett betjenes. Da må vi ha bompenger, sier han.

– Vi har aldri stilt noe ultimatum om å få all bompengeinnkrevning vekk straks. Det er over noe tid, sier Fnb-toppkandidat Trym Aafløy i Bergen.

Vi har aldri stilt noe ultimatum om å få all bompengeinnkrevning vekk straks
Trym Aafløy, toppkandidat for Fnb i Bergen

Han mener meningsmålingstallene nå påvirker alle partier.

Drammenspakke i oppløsning

Onsdag vedtok kommunestyret i Nedre Eiker med 21 mot 20 stemmer å skrinlegge den såkalte Buskerudbypakke 2 med 40 bomstasjoner i Drammen.

Flertallet av Høyre, Frp, én fra Sp og en uavhengig representant oppfordrer i stedet til å forsøke hardere press for å få større statlig finansieringsandel i vei- og kollektivinvesteringene.

– Hele pakken faller. Statuttene er slik at alle partene – kommuner, fylkeskommune og stat – må være enige, sier ordfører Bent Inge Bye (Ap) i Nedre Eiker.

Fra før hadde Høyre i Drammen fått kalde føtter. Partiet var med på å vedta Buskerudbypakken. Men de ti øverste på Høyres liste foran kommende lokalvalg sa siden rett ut at de ønsker å endre vedtaket om bypakke og bompenger.

Rabatt på Jæren?

Bompengeringen i Stavanger og omegn har vakt intens debatt. «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» oppsto her, og ble senere registrert som landsdekkende politisk parti.

Stifteren Frode Myrhol og to meningsfeller har allerede sittet nesten en full periode i Stavanger bystyre.

Frode Myrhol stiftet partiet
Frode Myrhol stiftet partiet "Folkeaksjonen nei til mer bompenger". (Foto: Carina Johansen/NTB scanpix)

Nå revurderer Arbeiderpartiet deler av bomvedtaket de selv sto bak. De vil ha bort den ekstra høye rushtidsavgiften i Bymiljøpakke Nord-Jæren.

– Det er rushtidsavgiften som er mest usosial. Jeg er sikker på å få Ap i alle de fire kommunene med på å fjerne den, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

Han sier kutt i elbilrabatten kan opprettholde bominntektene som trengs til finansieringen av kollektiv- og sykkeltiltak når rushtidsavgift fjernes.

I bymiljøpakken Nord-Jæren er bomprisen i rushtidstimene den dobbelte av prisen i døgnets øvrige timer for bensin- og dieselbiler, generelt rundt 2.5 ganger høyere enn elbil-prisen.

Høyres ordførerkandidater John Peter Hernes i Stavanger og Inger Klippen i Sandnes bekrefter vilje til å drøfte justeringer i bompengesystemet. Begge tar imidlertid forbehold om at total inntekt til trafikktiltak må opprettholdes.

Tromsø på gløtt

Også i Tromsø kan det bli omkamp om hvor mye bilistene skal betale av den nye bypakken. Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Petter Kvaal, har tidligere i år nektet for at det blir omkamp, men overfor VG åpner han nå døren på gløtt.

Sentrale Ap- og Høyre-politikere innrømmer at bompengebelastningen for bilistene nærmer seg grensen for det akseptable.

– Vi må være forsiktige. Legitimiteten til systemet kan bli truet. Men bilistene må huske at de som må kjøre kan være tjent med at kollektivtrafikken bli bedre. Fremkommeligheten for bilene øker når flere reiser kollektivt, sier Høyres Helge Orten, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Han minner dessuten om at alle bompengeprosjekter Stortinget har godkjent på forhånd er vedtatt med lokale politiske flertall.

Ap-talsmann Sverre Myrli mener også at bompengebelastningen er på smertegrensen. Han så helst at mer av vei- og kollektivinvesteringene ble finansiert over skatteseddelen.

– Men dessverre har vi en regjering som stadig vil redusere skattene, sier Myrli.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.