– Når det er unge mennesker det handler om, er det ofte sterke følelser i spill. Det skal vi ta på alvor, sier filosof Henrik Syse.

Syse er forsker ved fredsforskningsinstituttet Prio, forfatter og foreleser. I forrige uke kom nyheten om at han skal lede utvalget som skal evaluere Høyres håndtering av varslingssakene som er kommet den siste tiden.

«Fra ideer til praksis»

– At mennesker kan være veldig sårbare, gjør at vi må være ekstra påpasselige. Det må vi i utvalget være oppmerksomme på, sier han.

Det var Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset på vegne av Høyres ledelse som tok kontakt med Syse, som er sønn av tidligere statsminister Jan P. Syse.

– Jeg har arbeidet mye med etikk, og ikke minst er jeg opptatt av hvordan man kommer seg fra ideer til god praksis, svarer Syse på spørsmål om hvorfor akkurat han ble spurt om å lede utvalget.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset mener Syse kjenner Høyre godt nok til å gi det råd.
Generalsekretær John-Ragnar Aarset mener Syse kjenner Høyre godt nok til å gi det råd. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix)

– Høyre har allerede gode etiske retningslinjer, etter min mening, men vi må se om det er noen nye rutiner som bør inn, sier han.

Han var selv aktiv i Oslo Unge Høyre i sin ungdom, fra 1985 til 1986 som 1. nestleder og fra 1988 til 1989 som leder.

– Jeg husker Unge Høyre som i all hovedsak et godt og trygt fellesskap, men vi hadde diskusjoner rundt alkohol. Selv var jeg relativt restriktiv og opptatt av at særlig de som har lederposisjoner. skal drikke minst mulig, sier han.

Siden den gang har Syse blant annet sittet i et bydelsutvalg i Oslo. I dag er partiengasjementet begrenset til medlemskap i partiet og en del foredrag om prinsipper og ideologi. Syse er fra 2015 valgt til medlem av Den norske Nobelkomité og er i dag nestleder.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset i Høyre sier Syse kjenner partiet tilstrekkelig godt til å gi det råd, samtidig som han har en armlengdes avstand til arbeidet.

– Utvalget skal gi en evaluering av måten vi har håndtert varslersakene på, og at det gir oss konkrete innspill på oppdatering og forbedring av våre etiske retningslinjer samt hvordan vi rent praktisk kan jobbe bedre med å forebygge og håndtere seksuell trakassering, sier han.

Evaluering

Syse vil i løpet av de neste dagene, sammen med Høyre, få på plass et mandat og en sammensetning for utvalget.

– Vi skal forsøke å evaluere hva som har gått bra og ikke så bra i denne prosessen, og også prøve å se fremover. Noe mer spesifikt kan jeg ikke si nå, men vi skal prøve å ha noen innspill klare om ikke så altfor lenge, sier han.

VG kunne mandag melde at Høyres siden 11. januar har mottatt 25 varsler om seksuell trakassering.

– Det er stor variasjon i varslene. Alle disse handler om seksuell trakassering. Vi går ikke nærmere inn på å beskrive varslene, skriver Aarset i en e-post til VG.

Da det uken før var kommet inn 21 varsler, opplyste Høyre at dette var fordelt på 12 ulike personer. Ti av varslene omhandlet da tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Hverken Riise eller andre det er varslet om, får rett på innsyn i varslene som omhandler dem selv. Prosessen innebærer at Høyre i varslingssakene kan konkludere uten å ha snakket med den det er blitt varslet om. Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo (UiO) kalte i forrige uke prosessen for «uverdig og kafka-aktig».

– Utgangspunktet må være at det skal gis innsyn i varsler som omhandler en selv. Dette er alminnelig krav til kontradiksjon og veldig sentralt for en balansert behandling av anklager, sa han.

Problemstilling

Syse vil i dag ikke uttale seg om problemstillingen.

– Dette er komplekse spørsmål, både juridisk, organisatorisk og moralsk. Det som må være ganske selvsagt, er at vi lytter ordentlig til historiene som blir fortalt, sier han.​

Generalsekretær Aarset understreker at varsler i utgangspunktet ikke kan utløse en reaksjon før den det er varslet mot konfronteres.

– Det som er viktig, er at vi får en mulighet fra varsleren til å konfrontere den det blir varslet på. Jo mindre informasjon vi får tatt videre, dess vanskeligere blir det å gi en kraftfull reaksjon, sier han.(Vilkår)

Eva Grinde: – Giskes advokater kunne hatt et poeng hvis det stemte at han ikke kom til orde
Arbeiderpartiet har hatt en grundig prossess, og konkludert med seksuell trakasering. Det kommer ikke Giske unna, sier DNs kommentator Eva Grinde.
01:36
Publisert: