Olje- og energiminister Terje Søviknes er i hardt vær etter å ha gitt et ufullstendig bilde av lønnsomheten knyttet til Goliat-feltet i Barentshavet.

Søviknes svarte først i oktober at de samlede inntektene ville overgå utgiftene i Goliat-feltet i 2019–2010. Tallet var hentet fra operatør Eni og viste seg senere å være feil. Riktig svar var 2022. Nå kritiseres Søviknes for å ikke ha brukt tall fra Oljedirektoratet, som kom med en beregning av lønnsomheten for Goliat i 2015.

Etter nye spørsmål om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for staten, la Olje- og energidepartementet frem tall fra Oljedirektoratets beregninger i 2015. Beregningene viser at Goliat kan ende opp som «marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt, avhengig av om assosiert gasseksport starter i 2030.»

– Vi har alltid vist at Goliat var et marginalt prosjekt. Det dumme i denne saken, er at dette har vært et felt uten god kostnadskontroll, sier Høyres energipolitiske talskvinne, Tina Bru.

– Say no more

Enis prestisjeprosjekt Goliat er den første oljeutbyggingen i Barentshavet.

Nå skal departementet gjøre en vurdering av lønnsomheten før skatt for Goliat-feltet etter press fra opposisjonen.

Det var bare Venstre og KrF som stemte mot da Stortinget vedtok Goliat-utbyggingen i 2009.

– Vi trodde da at Goliat ikke ville bli lønnsomt. Say no more, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Statsminister Erna Solberg (H) fikk spørsmål om Goliat i Stortingets spørretime onsdag. KrFs Tore Storehaug er heller ikke tilfreds hverken med hverken oljeministeren eller statsministerens tall og svar om Goliat.

– Stortinget har bedt om en spesiell oppdatering fordi det var bekymring for Goliat. Det kan jeg ikke se at statsråden har gitt i sine svar til oss. Det virker som han har vært mest opptatt å forsvare seg mot angrep, å unngå å gi tall som kan gi grunnlag for å avvise fremtidig utbygging i Barentshavet, sier Storehaug.

Forventer opprydding

– Her har du et prosjekt som etter all sannsynlighet aldri kommer til å bli lønnsomt for samfunnet. Dette er en feilinvestering, sier Ola Elvestuen (V), leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Elvestuen forventer at det ryddes opp i tallene, og at departementet strammes opp slik at de gjør lønnsomhetsberegninger, at tallene oppdateres og at statsråden også er informert om det siste tallgrunnlaget.

– Departementet har tydeligvis ikke hatt kontroll på tallene. Og derfor har det også blitt mye frem og tilbake med Stortinget. Dette må det ryddes opp i. Stortinget må ha den beste og den siste tilgjengelige kunnskapen til enhver tid, sier Elvestuen.

Energikomiteen vil avvente nye svar fra statsråden før det eventuelt blir snakk om å trekke inn kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Det er ulike måter å belyse lønnsomheten av et felt på. I lys av den pågående debatten er det viktig at vi har et godt faktagrunnlag. Som varslet vil derfor departementet så raskt som mulig foreta en bredere vurdering av lønnsomheten før skatt knyttet til Goliat, sier Søviknes.

Han viser til at Stortinget holdes oppdatert om kostnadsutviklingen for utbygginger.

– Stortinget er årlig gjennom Olje- og energidepartementets budsjettproposisjon holdt orientert om kostnadsutviklingen for utbyggingen. Siste rapportering var høsten 2016. Stortinget er således fortløpende holdt orientert om utviklingen for utbyggingen, sier Søviknes.(Vilkår)

Energitoppene spår når hele bilparken kjører på fornybar energi
Hør hva olje og energitoppene i Norge tror om når bilparken kjører på fornybar energi og hva kjører de selv
03:02 Min
Publisert: