Konflikten i Norske Selskab tok søndag en dramatisk vending. Idar Kreutzer besluttet nemlig å trekke seg fra vervet i representantskapet i den snart 250 år gamle kulturinstitusjonen.

Det skjer bare seks dager etter at han ble valgt inn i representantskapet av generalforsamlingen. Kreutzer er tidligere toppsjef i forsikringsgiganten Storebrand, han har vært politisk aktiv i Unge Høyre og sitter i styret i Universitetet i Oslo. I dag er han administrerende direktør i Finans Norge, som er finansnæringens hovedorganisasjon, og representerer om lag 240 finansbedrifter med 50 000 ansatte. Det har det siste halve året pågått en opprivende konflikt i klubben om det skal åpne for å drøfte kvinnelig medlemskap.

Idag er det kun menn over 25 år som kan bli medlemmer, selv om det var kvinnelige medlemmer i klubben i den første perioden fra 1772 til 1813.

At Kreutzer trekker seg fra vervet og melder seg ut av klubben skriver han i et innlegg i Dagens Næringsliv.

– Det kan ikke fortsette

På generalforsamlingen i Norske Selskab mandag 31. august kom det frem at et flertall av klubbens medlemmer ikke ønsker å endre «klubbens form». I innlegget skriver Kreutzer:

«Grunnlaget for endring legges i brytningen mellom ulike meninger, med respekt for hverandres standpunkter. Organisasjoner og foreninger blir påvirket utenfra, men endringene må komme innenfra. Det vil svekke dynamikken i foreningslivet om mindretallet alltid skal velge den enkle løsningen og gå ut i stedet for å fortsette arbeidet i foreningen eller organisasjonen.»

Videre skriver Kreutzer:

«Det jeg imidlertid ikke kan forsvare er at debatten om denne saken påvirker min arbeidsgiver og de medlemmene jeg representerer negativt. Saken tar oppmerksomhet bort fra de viktige sakene vi arbeider med, og det kan ikke fortsette. Jeg har derfor besluttet å trekke meg fra vervet som medlem av representantskapet i Norske Selskab, og melde meg ut av foreningen.»

Mange har meldt seg ut

Konflikten i klubben oppsto da klubbens forrige ledelse, den såkalte direksjonen med Erik Heidenreich i spissen, bestemte at det skulle dannes en komité som skulle drøfte fordeler og ulemper ved å åpne for kvinnelige medlemmer. Komiteen skulle kun «belyse problemstillingen på en best mulig måte, men uten å ta stilling i saken». Det fikk tidligere direksjonsformann Carl Christian Gilhuus-Moe til å se rødt. Han sendte ut en epost til over 700 medlemmer der han påpekte at han var klart imot kvinnelig medlemskap og han oppfordret alle som var enige med ham til å skrive inn til klubben. Han mente direksjonen hatt brutt klubbens lov ved å ikke forelegge saken for representantskapet først. Her tok Gilhuus-Moe feil, hans påstand ble tilbakevist av klubbens lovkomité og saken var på forhånd også forelagt representantskapets leder.

Likevel førte hans epost til en flom av sinte eposter til Heidenreich og direksjonen. Etter dette trakk Heidenreich, kvinnekomiteen ble lagt ned og flere andre profilerte medlemmer meldte seg ut i protest.

– Vet hva mitt syn på likestilling er

Da Kreutzer ble innstilt til vervet i representantskapet fortalte han DN:

– Jeg tror de som eventuelt velger meg vet hva mitt syn på likestilling er. Jeg har aktivt arbeidet for likestilling og mangfold i næringsliv og finans i 20 år og det vil jeg fortsette med.

Han la til:

– Man har alltid et valg om å stille seg utenfor eller arbeide innenfor en organisasjon. Når jeg nå ble spurt om å påta meg en rolle og gjøre en jobb for en av Norges eldste organisasjoner, valgte jeg å takke ja. Tiden får vise om det var et riktig valg.

– Hypotetisk problemstilling

På generalforsamlingen 31. august var det ingenting som tydet på at klubbens direksjon, representantskap eller flertallet av medlemmene ønsket å gjenoppta arbeidet med å drøfte kvinnelig medlemskap. Direksjonens nye formann Morten Thorvaldsen har ikke ønsket å la seg intervjue om generalforsamlingen eller kvinnespørsmålet.

«Dette er en privat klubb og et overveldende flertall har i siste medlemsundersøkelse uttrykt at de ikke ønsker å endre klubbens form,» var alt Thorvaldsen skrev til DN i en epost.

Kreutzer ønsker idag ikke å svare på om han ville sittet lenger i representantskapet hvis direksjonen hadde uttrykt vilje til å løfte kvinnedebatten igjen.

– Det blir en hypotetisk problemstilling nå, sier Kreutzer til DN.

DN har spurt Thorvaldsen om en kommentar til Kreutzers utmeldelse og om direksjonen og han som direksjonens formann nå vurderer å gjøre det hans forgjenger gjorde: Åpne for å drøfte kvinnelig medlemskap. Det har Thorvaldsen ikke svart på.

– Snakker varmt om inkludering

Søndag 6. august publiserte DN et innlegg fra flere profilerte kvinner der de ber om at klubbens medlemmer tar debatten om inkludering og mangfold på alvor.

«Mange av klubbens medlemmer er ressurssterke mennesker med god innsikt i samfunn og næringsliv. Da vil de vite at inkludering og mangfold ikke er noe man tar avstand fra, men at et mangfoldig fellesskap skaper gode diskusjoner, utvikler spennende sosiale og kollegiale miljøer, fremmer innovasjon og høyner verdiskaping. De fleste bedriftene klubbens medlemmer jobber for, snakker varmt om inkludering, hvorfor skal denne klubben være et unntak?», skriver de 27 kvinnene i innlegget.

Innlegget er blant annet signert generalsekretær Merete Smith i Den Norske Advokatforening, Isabelle Ringnes, gründer av Equality Check, Ellen Arnstad, tidligere medieleder og Anne Lindboe, administrerende direktør Private barnehagers landsforbund.

DN ba Kreutzer kommentere kvinnenes innlegg. Det gjorde han ikke, men sendte altså et nytt innlegg der han annonserer at han melder seg ut.

Norske Selskabs øverste organ

Etter generalforsamlingen er representantskapet Norske Selskabs øverste organ og består av 12 personer. Klubbens forvaltning og ledelse, den såkalte direksjonen, består av fem medlemmer som velges av representantskapet. Direksjonen skal forelegge for representantskapet saker av vesentlig betydning for klubben. Representantskapet skal også føre tilsyn med direksjonens forvaltning av klubbens virksomhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.