I klyngene rundt Elkem i Kristiansand og Grimstad og på Raufoss skal staten i år spytte inn 50 millioner kroner til såkalte «katapultsentre». Ideen er at de store sammen med mindre bedrifter skal utvikle felles sentre der de kan prøve ut prototyper og produkter.

Staten tar halve regningen – særlig for å bistå de små og mellomstore som ofte ikke har råd til å omfattende uttesting av nye ideer og prototyper før kommersiell produksjon.

Lokalisering

Det var i september i fjor næringsminister Monica Mæland varslet at katapultsentrene skulle komme – til begeistret støtte fra flere bedrifter.

Nå er lokaliseringen av de første altså avklart. De 50 millionene regjeringen har satt av skal fordeles nær 50–50 på Norwegian Manufacturing Technology Centre på Raufoss (NMTC) og FutureMat på Sørlandet. De to skal spesialiseres på henholdsvis avansert teknikk for vareproduksjon og for utvikling av materialteknologi.

– Vi skal gradvis frigi og bygge opp til 10.000 kvadratmeter. Det blir et tilbud til hele landet. Kontaktene med næringshagene er viktig, sier Ottar Henriksen, som har arbeidet med NMTC-utviklingen på Raufoss.

De 50 millionene som til nå er avsatt skal gå til utstyr, kompetanse- og tjenesteutvikling. Det er forutsatt at bedriftene som deltar selv skyter inn tilsvarende beløp som de offentlige midlene.

Lånt idé

Regjeringen har lånt ideen om katapultsentre for næringsutvikling fra tilsvarende prosjekter i Tyskland og England.

– På Raufoss er det bedrifter både med tyske eiere og som har store tyske kunder. Så vi er kjent med modellen, sier Henriksen.

Det er statlige Siva (Selskapet for industrivekst) som har tilrettelagt og administrert en søknadsprosess som har endt med utvelgelsen av de to katapultsentrene.

– Interessen var voldsom, det dobbelte av det vi ventet oss. 38 miljøer søkte, ni gikk videre til en annen runde. Det var stor spredning både i bransjer og geografi, sier Siva-direktør Espen Susegg.

Han opplever som ekstra gledelig at store bedrifter viser en dugnadsånd og ser ut til å ville hjelpe de mindre.

Mer

Regjeringen mener tiltaket skal bidra til økt konkurransekraft og planlegger rask opptrapping:

– Interessen viser at mange industribedrifter og næringsmiljøer har et stort behov for testsentre i Norge. Regjeringen har derfor foreslått å doble bevilgningen til Katapult-ordningen til 100 millioner kroner i 2018, sier statsminister Erna Solberg.

Næringsminister Monica Mæland supplerer:

– Det er helt nødvendig å få på plass disse sentrene for omstilling og for å få på plass nye løsninger. Små og mellomstore bedrifter har ikke hatt mulighet til å etablere slike selv. Det er kjempefint at vi får til et spleiselag mellom det offentlige og private og et samarbeid der alle – bedrifter, forskning og akademia skal samarbeide, sier Mæland.

Ministrene tror sentrene vil bidra til en raskere omstilling og smartere bruk av ny teknologi i norsk næringsliv.

Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid NHO kaller etableringen meget positiv.

– Norsk Katapult fyller et viktig tomrom i virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon. I stadig mer komplisert teknologiutvikling blir testing og simulering stadig viktigere på vei fra forskning til marked. Testing blir også en mer integrert del av forskningsprosjekter enn i dag, sier Almlid. (Vilkår)

Forsiden med de tre løpende aksjemeglerne er ikonisk. Slik opplevde de historiens mest dramatiske dag på Oslo Børs
De ble selve bildet på børskrakket. Slik husker de den dramatiske dagen på Oslo Børs.
08:09
Publisert: