Etter at Dagens Næringsliv publiserte en rapport fra Riksrevisjonen som regjeringen har ønsket å holde hemmelig, har Forsvarsdepartementet bedt Politiets sikkerhetstjeneste om å etterforske mulige straffbare forhold.

Det var TV 2 som først meldte om anmeldelsen.

Dokumentet som er utarbeidet av Riksrevisjonen, var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensielt i henhold til sikkerhetsloven av Forsvarsdepartementet.

Rapporten er et sammendrag av Riksrevisjonens avdekking av regjeringens manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser.

Mener det er uheldig

Advokat Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag er kritisk til forsvarsministerens beslutning.

– Jeg mener at DN gjorde den offentlige debatten en stor tjeneste ved å publisere Riksrevisjonens sammendrag. Etter å ha lest det DN publiserte, er det åpenbart for enhver at det ikke var noe faglig forsvar for graderingen. Det Riksrevisjonen omtalte var så generelt at det ikke avslører konkrete mål, og åpenbart ikke er en trussel for rikets sikkerhet, sier Nyrud.

Hun mener graderingens hensikt var å holde den manglende kvaliteten på oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens rapport skjult for det norske folk.

– Derfor mener jeg det Forsvarsdepartementet nå gjør er veldig uheldig, også sett i lys av debatten i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Nyrud.

For Nyrud er saken et eksempel på en lukkethetskultur i sikkerhetspolitikken, som må utfordres.

– Det er en lang tradisjon for hemmelighold uten grunnlag i lovverket. Det DN gjorde var å utfordre denne lukkethetskulturen, sier Nyrud.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening forstår heller ikke anmodningen.

– Jeg synes det meget beklagelig og veldig urovekkende. De fleste som har lest og sett dette dokumentet vil konkludere med at det ikke burde være noe problem med å offentliggjøre det, slik Riksrevisjonen selv ønsket. Det at Forsvarsdepartementet skal ta i bruk PSTs etterforskningsmetoder til å jakte på en kilde, er grunnleggende i strid med det vi nå ønsker å få til med en ny medieansvarslov, som skal styrke kildevernet, sier Jensen.

Rart

Stortingsrepresentant Abid Raja (V) i Kontroll og konstitusjonskomiteen sier at han har forståelse for at saken blir etterforsket.

– Samtidig må jeg si at denne saken først og fremst har vist at politiet og Forsvaret ikke har god nok beredskap til å sikre Norge, og da er det kanskje rart at PST skal bruke ressurser på å etterforske lekkasjen, sier Raja.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) sitter i samme komité.

– Jeg ser på dette som to forskjellige saker. Et gradert dokument skal behandles i henhold til den forskriften som det graderte dokumentet må håndteres etter. Jeg synes det skal være en streng prosedyre rundt det og jeg har forståelse for at man ønsker å gå etter i sømmene for å finne ut hvordan denne lekkasjen har skjedd. Så kan man uavhengig av dette mene at dokumentet burde vært offentlig kjent, sier han.

– Deprimerende

Dagens Næringslivs sjefredaktør Amund Djuve.
Dagens Næringslivs sjefredaktør Amund Djuve. (Foto: Javier Auris)

Sjefredaktør i Dagens Næringsliv Amund Djuve reagerer sterkt på ønsket om at PST skal etterforske hvor dokumentene kom fra.

– Dette var en rapport fra Riksrevisjonen som viste hvordan Forsvarsdepartementet ikke har klart å gjennomføre sentrale sikkerhetstiltak i Norge. Riksrevisjonen hadde strippet denne rapporten for detaljer slik for at den skulle kunne offentliggjøres. Likevel valgte Søreide å hemmeligstemple den. Det er deprimerende at forsvarsministeren nå ber PST bruke sine ressurser for å finne ut hvem som har bidratt til at kritikken mot regjeringen blir offentlig kjent. Hun burde være mer opptatt av innholdet i rapporten, som var meget alvorlig, sier Djuve.

Flertallet i Stortingets kontrollkomité gikk inn for å avgradere det aktuelle dokumentet. I Stortinget som helhet har Høyre og Frp sammen med KrF flertall for å hindre en prosess for å pålegge regjeringen å offentliggjøre dokumentet.

– Ser alvorlig på saken

Departementsråd i Forsvarsdepartementet Arne Røksund kaller anmeldelsen rutinemessig.

– Forsvarsdepartementet ble den 23. mars gjort kjent med at to dokumenter som er sikkerhetsgradert etter sikkerhetsloven § 11 var lekket. Selve lekkasjen er et brudd på lovbestemt taushetsplikt etter sikkerhetsloven. Departementet ser alvorlig på slike lovbrudd, og har rutinemessig anmeldt lekkasjen av sikkerhetsgradert informasjon til PST og anmodet om at det iverksettes etterforskning, sier departementsråd Arne Røksund via seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg til DN.(Vilkår)

Djuve: Derfor offentliggjorde vi rapporten
Sjefredaktør Amund Djuve gjør rede for hvorfor Dagens Næringsliv valgte å offentliggjøre det hemmelige dokumentet fra Riksrevisjonen, som kritiserer regjeringen for å svikte i arbeidet med beskyttelse av sentrale terrormål.
05:15
Publisert: