Aftenposten skrev søndag at deler av styret i Innovasjon Norge ikke lenger har tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Samme dag skal valgkomiteen ha blitt informert om at styreleder Per Otto Dyb trakk seg med umiddelbar virkning. Han mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har hindret styret i å diskutere administrerende direktør Anita Krohn Traaseths fremtid som toppsjef.

Avviser å ha instruert styret

I et intervju med DN mandag i Buenos Aires der Isaksen var i møter med argentinske ministere i forbindelse med Kongeparets besøk til landet, sier næringsministeren at departementet ikke har nektet styret noe som helst.

– Hvis vi skulle ha nektet styret noe, måtte vi ha instruert. Vi har teknisk sett mulighet til å instruere styret, men det gjøres gjennom formelle eiermøter. Det har vi ikke gjort, sier Isaksen.

– Det som er spesielt med situasjonen er at styreleder har fått beskjed av valgkomiteen om at han ikke vil bli renominert. Derfor var styreleder avtroppende. Et nytt styre kommer i mai. Departementet har sagt at det er naturlig at neste styre vurderer administrerende direktør, sier han.

-At styreleder var avtroppende er premisset for denne saken, legger han til.

Traaseths lederstil

Ifølge Aftenposten holdt styret i januar et formøte og et ordinært styremøte om Traaseths ledelsesstil som eneste tema. Neste møte om samme sak skulle foregå torsdag forrige uke, med formøte onsdagen.

Men en situasjon med både en avtroppende styreleder og avtroppende daglig leder ville vært vanskelig, sier næringsministeren.

– Helt konkret har departementet sagt sin mening til styreleder om fremgangsmåten. Departementet snakket med styreleder på telefon. Så spurte han om et møte med meg, sier Isaksen.

Torsdag i forrige uke hadde Isaksen og styreleder Dyb et telefonmøte, som Isaksen beskriver som «ryddig og greit». Ministeren gjentok beskjeden departementet hadde gitt i dagene før. At Dyb siden trakk seg, tar ministeren til orientering. Departementet var klar over at valgkomiteen hadde meddelt til styreleder at han ikke ville bli innstilt til gjenvalg.

-Departementet har jo representanter i valgkomiteen. Det er en uavhengig valgkomité, men departementet er representert, slik vi er i nesten alle selskap. Det vi har sagt er kun knyttet til håndteringen av saken. Dyb har valgt å trekke seg, og det er valgkomiteen som håndterer alt i valgkomiteprosessen nå.

– Ingen motsetning

Innovasjon Norge har et budsjett på 7,3 milliarder kroner i 2018 og største eier er Næringsdepartementet. Da tidligere næringsminister Monica Mæland ble varslet om styrets misnøye med Traaseth, skal Mæland ifølge Aftenposten ha sagt at det var styrets ansvar å vurdere Traaseths stilling.

Torbjørn Røe Isaksen holder fast på at det samme og mener det ikke er noen motsetning mellom Mæland og hans håndtering av saken.

– Nei, jeg mener ikke det, og det tror jeg heller ikke hun vil mene. Hun har sagt det samme som jeg sier nå, at det er styres ansvar. Det hadde vært hårreisende å mene noe annet, sier Røe Isaksen.

– Styret har ikke behandlet noen sak om tillit til administrerende direktør, ergo har styret tillit, sa konstituert styreleder Jørand Ødegården Lunde til DN mandag.

Får kritikk

Også på Stortinget har saken skapt reaksjoner. Terje Aasland (Ap) har stilt spørsmål til statsråden, men det tar han med stor ro.

– Kritikken har forbehold. Det er helt naturlig at Stortinget stiller spørsmål, og jeg skal svare raskt. Vi er helt innenfor vår eierstilling. Som eier har departementet ansvar for at virksomheten drives på en god måte. Ingen eier kan lene seg tilbake og ikke si sine synspunkter hvis man mener at selskapet står ovenfor en alvorlig situasjon.

– Så kan man selvfølgelig være uenig i at det er en riktig vurdering. Men at største eier har en mening, som er forankret med de andre eierne av selskapet, er i tråd med god eierstyring, sier Torbjørn Røe Isaksen.(Vilkår)