De hovedtillitsvalgte for fagforeningene visste ikke om at deler av styret for Innovasjon Norge ikke har tillit til direktør Anita Krohn Traaseth.

– Dette kom som lyn fra klar himmel for meg og mine medlemmer. Samarbeidet med Anita Krohn Traaseth har blitt bedre og bedre de siste årene. Vi har ikke fått noen signaler om at noe slikt skulle dukke opp, sier hovedtillitsvalgt Tom Falk Hald i fagforbundet Parat, som organiserer 40 ansatte i selskapet.

Aftenposten skrev søndag at deler av styret i Innovasjon Norge ikke lenger har tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Søndag skal valgkommiteen ha blitt informert om at styreleder Per Otto Dyb trakk seg med umiddelbar virkning, fordi næringsminister Torbjørn Røe Isaksen nekter styret å behandle forholdet til administrerende direktør i styremøte.

Ny styreleder: Har tillit

– Styret har ikke behandlet noen sak om tillit til administrerende direktør, ergo har styret tillit, sier konstituert styreleder Jørand Ødegården Lunde.

– Er det noen planer om å behandle en slik sak?

– Det vil eventuelt være en styresak og noe jeg diskuterer med styret. Styret har et stående oppdrag om å evaluere daglig leder og det man gjør til enhver tid. Det er ingenting jeg vil meddele pressen nå.

Hun viser til at neste styremøte er i april, og understreker at hun ikke ønsker å «bidra til spekulasjon i pressen». 3. mai er det foretaksmøte, altså generalforsamling i selskapet.

Holder tilbake møtereferat

DN har fått tilsendt styreprotokollene for Innovasjon Norge i fjor. Der er det ikke spor av noen saker med direkte kritikk av Traaseth. Tvertimot uttaler styret i mars ifjor at "Styret var svært godt fornøyd med resultatene" som Traaseth og ledelsen oppnådde i perioden 2014-2016.

Aftenposten skriver at styret i Innovasjon Norge avholdt et formøte og et styremøte i januar, der Traaseths ledelse og fremtid som toppsjef var eneste tema. DN har bedt Innovasjon Norge om å få utlevert styreprotokoller fra styremøtene i januar og mars i år. Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Bergmann opplyser i en email til DN at de ikke kan levere disse referatene til DN, siden de ikke er godkjent av styret.

- Referatet fra januarmøtet skulle styret vedta på marsmøtet, men på grunn av at styret ønsket å endre en formulering, er ikke referatet formelt godkjent, uttaler Bergmann, som ikke har opplyst hvilken formulering i møtereferatet styret ønsker å endre.

Vil ikke svare om tillit

Styremedlem Jan Løkling i Innovasjon Norge sier han ikke vil si så mye om saken.

– Styreleder har valgt å trekke seg fordi det var en sak han ikke fikk ta opp i styret, sier Løkling.

– Er du blant styremedlemmene som ikke har tillit til Anita Krohn Traaseth?

– Den saken er ikke diskutert i styret, så det har jeg ikke behov for å kommentere nå.

– Har du tillit til Krohn Traaseth?

– Jeg har ikke noen kommentar til det nå. Det er en sak det nye styret får diskutere, sier Løkling, og viser til fungerende styreleder for ytterligere kommentarer.

«Har tillit til Anita»

Direktør Anita Krohn Traaseth har omorganisert Innovasjon Norge og havnet i 2015 i konflikt med fagforeningene, etter at hun på sin private blogg skrev at det foregikk en svertekampanje i selskapet. Etter det har samarbeidet mellom de tillitsvalgte og fagforeningene blitt stadig bedre.

– Jeg og mine medlemmer har tillit til Anita. Samarbeidet mellom de tillitsvalgte og ledelsen har vært veldig godt i det siste, og forbedret seg helt siden hendelsen i 2015, sier Hald.

De tillitsvalgte hadde mandag morgen et kort felles møte etter medieoppslagene i helgen, der de fant ut at ingen av fagforeningene har fått beskjed om konflikt mellom styret og ledelsen.

– Jeg vet ikke noe om dette, men kanskje får jeg vite litt mer i løpet av dagen. Som sagt, dette kom som lyn fra klar himmel, gjentar Hald.

– Vi må prøve å skjønne hva som har skjedd, men vi skjønner ikke det akkurat nå, sier han.

- Jeg ante ingenting om denne saken. Jeg kjenner ikke til saken i styret og kan ikke kommentere den, sier leder for Norsk Tjenestemannslag i Innovasjon Norge, Liv Jorun Kristiansen.

- Vi tillitsvalgte har et bra samarbeid med ledelsen, og det har blitt stadig bedre, særlig det siste året, sier hun.

- Denne saken kom overraskede på oss tillitsvalgte. Vi er ikke kjent med at det er en slik sak i styret. Samarbeidet med ledelsen er bra og vi tror på gode resultater fremover, sier Gunnhild Stenersen, som er hovedtillitsvalgt for akademikernes sammenslutning i Innovasjon Norge.

Ingen kommentar

De øvrige styremedlemmene i Innovasjon Norge er tilbakeholden med å kommentere saken.

– I denne saken er det best å snakke med fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde, sier styremedlem Kim Daniel Arthur.

– Jeg har ingen kommentar, du får snakke med fungerende styreleder, sier styremedlem Gaute Hagerup.

– Du får ikke et ord ut av meg, sier et annet styremedlem til DN.

Terje Aasland har spørsmål til statsråden om saken.
Terje Aasland har spørsmål til statsråden om saken. (Foto: Fartein Rudjord)

Statsråden må svare

Saken har allerede skapt reaksjoner på Stortinget.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland sendte mandag morgen spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, som DN har fått tilgang til:

«På hvilke måter, på hvilke tidspunkt og med hvilken begrunnelse har statsråden gitt uttrykk overfor styret eller noen av styrets medlemmer for at en prosess knyttet til daglig leder skulle stoppes eller på andre måter gitt uttrykk for sitt syn på daglig leder og/eller en styrebehandling av forhold knyttet til daglig leder, og mener statsråden at hans inngripen er i tråd med statens prinsipper for god eierstyring?»

Isaksen må svare på spørsmålet i løpet av seks dager.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svarer gjennom kommunikasjonsavdelingen i departementet at det alltid er styret som har ansvar for ansettelsesforholdet til daglig leder i et selskap.

"Det gjelder også i Innovasjon Norge. Vi har ikke endret holdning til dette. For om lag to uker siden meddelte valgkomiteen nå avgåtte styreleder Per Otto Dyb, at han ikke ville bli innstilt til gjenvalg. Siden det ville bli skifte av styreleder, ga vi uttrykk for at ansettelsesforhold til daglig leder bør håndteres av den styrelederen som skal samarbeide med daglig leder i neste periode, og ikke av den som vil gå av om kort tid. Det er bred enighet i Stortinget om prinsippene for statlig eierstyring. Vi følger disse prinsippene.

Jeg skal selvfølgelig svare på alle spørsmål fra Stortinget så raskt og grundig som jeg kan".(Vilkår)

Merete har testet 1000 viner
Vinmonopolet har sluppet en rekke nyheter. Vi har testet dem alle.
00:60
Publisert: