For litt over en uke siden gikk styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge av. Han mente at næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hadde overkjørt ham i behandlingen av en sak om ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Isaksen avviser i et intervju med DN mandag at han har stanset noen styrebehandling.

– Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke det slik skal forstås, skriver Dyb i en epost til DN.

Ikke instruert

Dyb slår tilbake etter følgende uttalelser fra Isaksen:

– Jeg har ikke instruert styret om noe, og flere ganger eksplisitt sagt at jeg ikke har gjort det. Det saken handler om er at staten som største eier konkret har sagt fra til styret om sitt synspunkt, som noe styret kunne vurdere videre. Det betyr at mediekommentarene rundt dette som går på at dette er en instruksjon av styret er galt utgangspunkt.

– Kunne Dyb ha startet en sak om ansettelsesforholdet til Traaseth i styret om han ville?

– Svaret på det er ja, og det er fordi det alltid har vært sånn at styret tar beslutninger om å ansette og avsette administrerende direktør. I dette tilfellet hadde staten et begrenset syn som knyttet seg til prosess og timing. Styret kan ta opp igjen prosessen om det ønsker. Det tillegger ethvert styre å vurdere stillingen til administrerende direktør, svarer Isaksen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at Dyb kunne fortsatt arbeidet med Traaseths ansettelsesforhold om han ønsket.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at Dyb kunne fortsatt arbeidet med Traaseths ansettelsesforhold om han ønsket. (Foto: Aleksander Nordahl)

Uenig

Dyb er altså selv helt uenig med Isaksens fremstilling av saken, og sier at næringsministeren direkte sa til ham at styret ikke kunne behandle en sak om ansettelsesforholdet til Traaseth.

– Dersom statsråden nå har skiftet mening, så er det godt nytt for styret, legger han til.

Han har uttalt seg lite til mediene etter at han gikk av. Da Dyb selv ble styreleder var det styret før ham som ansatte administrerende direktør.

– Jeg har for øvrig aldri ment å stille min etterfølger i samme situasjon som jeg var i 2014. Skulle styret beslutte å avskjedige administrerende ville jeg naturligvis involvert påtroppende styreleder før en eventuell ansettelse av ny daglig leder, skriver han.

Traaseth har den siste uken vært i New York i anledning kvinnedagen. I Norge har det stormet rundt henne.
Traaseth har den siste uken vært i New York i anledning kvinnedagen. I Norge har det stormet rundt henne. (Foto: Johannes Worsoe Berg)

Ikke gjenvalgt

Daværende styreleder Dyb varslet i slutten av januar departementet om at administrerende direktør Traaseths stilling ville bli tatt opp på et styremøte 1. mars 2018. Departementet understreket da at dette var styrets ansvar.

10. februar ble Dyb imidlertid informert av valgkomiteen om at den ønsket å innstille en ny styreleder. I slutten av måneden tok departementet kontakt med Dyb for å avklare situasjonen, siden han nå var på vei ut av selskapet.

Da kom det frem at Dyb ville starte en formell prosess ved å vurdere Traaseths stilling på styremøtet 1. mars. Departementet uttrykte skepsis til en slik prosess to måneder før skifte av styreleder.

– Begrunnelsen vår er at det ville være vanskelig for Innovasjon Norge med både administrerende direktør og styreleder på vei ut samtidig, sier Isaksen.

Han understreker at han ikke har hatt samtaler med Dyb om Traaseth og heller ikke har noen mening om hvem som burde være administrerende direktør i selskapet.

Ble informert før Dyb

DN har tidligere fortalt at Isaksen ble informert om at Dyb ble vraket som styreleder før valgkomiteen.

– Valgkomiteen er uavhengig, men har en representant fra fylkeskommunene og en i departementet. Det er helt vanlig at arbeidet i komiteen forankrer arbeidet hos eierne. Det er slik det bestandig har vært og er tydelig i beskrivelsen av statens eierskap, sier Isaksen.

Tidligere på mandagen omtalte DN misnøye blant Innovasjon Norges nest største eier, fylkeskommunene.

– Vi har hatt et møte, og avventer nå ytterligere informasjon. Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvordan Isaksen har grepet inn, mens vi som stor eier knapt har fått noe informasjon om saken, sa fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

– Det har vært kontakt med fylkeskommunen om denne saken, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, svarer Isaksen. (Vilkår)

Denne skal hente V70-kundene tilbake til Volvo
Volvo V60 er neste modell i Volvos fornyelse. Bilen kommer som avgiftsvennlig ladbar hybrid.
00:46
Publisert: