– Det er ikke en ønsket situasjon, og det er naturlig at både vi som eier og styret ser nærmere på hva vi kan lære av de erfaringene som er gjort i denne saken.

Det skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i sitt svar til Stortinget om Innovasjon Norge-saken. Det har vært mye bråk om selskapet den seneste måneden, etter at styreleder Per Otto Dyb trakk seg i starten av mars.

Dyb mener at Isaksen hindret ham fra å ta opp ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i styret. Dyb mente at Traaseth skapte konflikt og splid.

Isaksen har stått på at han kun informerte om bekymringer departementet hadde, og gjentar det i svaret til Stortinget.

Torbjørn Røe Isaksen har svart Stortinget flere ganger om saken.
Torbjørn Røe Isaksen har svart Stortinget flere ganger om saken. (Foto: Foto. Hilda Nyfløt)

– I min samtale med styreleder var jeg klar på at synspunkter formidlet i samtalen ikke var å anse som en instruksjon, og at jeg aksepterte at han var uenig i min vurdering av ulempene ved tidspunktet for å starte en prosess.

Vurderer kontrollkomiteen

Det er Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland som har stilt flere spørsmål til Isaksen og reagert på statsrådens håndtering av saken.

– Det siste svaret er en erkjennelse av at kommunikasjonen ikke har vært god nok, og det er det viktig at han innrømmer. Det er opplagt at vi ikke kan ha en situasjon hvor det er tvil om hvordan staten kommuniserer med statlige selskaper, sier han.

Innovasjon Norge er eid av staten og fylkeskommunene.

Aasland har stilt Isaksen spørsmål i flere runder, og er nå i tenkeboksen for hva som skal skje videre.

– Jeg har stilt de spørsmålene jeg kan som stortingsrepresentant. Nå vurderer vi om det er aktuelt å bruke kontrollkomiteen for å belyse saken mer. Jeg tror ikke jeg vil få svar fra departementet som vil opplyse om noe særlig nytt, sier Aasland.

Dag Terje Andersen konkluderte i SSB-saken tirsdag.
Dag Terje Andersen konkluderte i SSB-saken tirsdag. (Foto: Aleksander Nordahl)

Kan kalle inn andre

Han legger til at kontrollkomiteen kan kalle inn tidligere styreleder Dyb for å stille spørsmål om saken. Den muligheten har ikke Aasland som stortingsrepresentant.

– Det kan tilføre saken nye impulser og perspektiver, sier han.

Dyb ønsker ikke å kommentere saken. Han har stort sett tiet i mediene etter at han trakk seg utenom da Isaksen i et intervju med DN sa at han ikke hadde instruert Dyb om å stanse. Da reagerte den tidligere styrelederen.

– Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke det slik skal forstås, skrev han i en epost til DN.

Leder komiteen

Kontrollkomiteen ledes av Aps Dag Terje Andersen, og har som oppdrag å kontrollere forvaltningen.

Beslutningen om å starte en egen undersøkelse kan fattes av en tredjedel av komiteens medlemmer, altså fire medlemmer. Arbeiderpartiet alene har tre. Komiteen kan stille spørsmål til departementet, men kan også kalle inn ulike parter til høring. Det er frivillig å møte.

Ap vil trolig onsdag eller torsdag avgjøre om de skal ta opp saken i kontrollkomiteen, opplyser Aasland. Partiet har gruppemøte klokken 14:00 onsdag.

Kontrollkomiteen ble nettopp ferdig med å behandle SSB-saken, der den gikk inn for kritikk av finansminister Siv Jensen. (Vilkår)

For 210.000 kroner kan du få fem mål tomt og denne spektakulære utsikten
Det er bare en hake.
02:08
Publisert: