«Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konflikter, konfrontasjoner og splid», skrev Innovasjon Norges tidligere styreleder Per Otto Dyb i en tordnende epost da han gikk av med umiddelbar virkning i starten av mars.

Dyb trakk seg fordi han mente næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hindret ham fra å ta opp administrerende direktør Anita Krohn Traaseths ansettelsesforhold i styret.

Isaksen hadde uttrykt sine bekymringer noen dager tidligere, siden valgkomiteen i Innovasjon Norge vraket Dyb som styreleder i februar. Næringsministeren ville ikke miste både administrerende direktør og styreleder på en gang.

Valgkomiteen gikk inn for å erstatte Dyb allerede i februar, noe det fortalte næringsministeren – og deretter Dyb – om. Komiteen gikk imidlertid ikke ut med noe forslag til hvem som skulle overta, og 8. mars ba komiteen eierne om mer tid til å sette sammen det nye styret. Det arbeidet er ennå ikke i mål.

Ikke bedt om fremskynding

– Som tidligere informert er valgkomiteen i arbeid og ønsker ikke å kommentere dette før innstillingen er klar og kommunisert til eierne. Dette vil skje før foretaksmøte avholdes, skriver valgkomiteens leder Ingelise Arntsen i en epost.

Foretaksmøtet, altså generalforsamlingen, finner sted 3. mai. Når valgkomiteen er ferdig med sin innstilling, vil den bli formulert og oversendt til foretaksmøtet. I mellomtiden er styrets tidligere nestleder fungerende styreleder. I april vil det være et ordinært eiermøte og styremøte.

– Eierne har ikke bedt valgkomiteen om å fremskynde sitt arbeid. Styrets arbeid ledes av nestleder, nå fungerende styreleder, slik det er vanlig, skriver Arntsen.

Nærings- og fiskeridepartementet eier 51 prosent av Innovasjon Norge. Fylkeskommunene eier de resterende 49.

Har tillit

DN har tidligere skrevet at Dyb ønsket å presentere saken om Traaseth for næringsminister Isaksen sammen med Jørand Ødegård Lunde, som i dag er fungerende styreleder.

Etter at Dyb gikk av har Lunde gjentatte ganger understreket at styret har tillit til Traaseth, til tross for at det skulle ta opp ansettelsesforholdet hennes i starten av mars.

Ifølge Dyb mente styret at Traaseth skapte konflikt og splid. Han har sagt at hele styret var med på prosessen, men at det aldri ble noen endelig styrebehandling.

Jørand Ødegård Lunde er fungerende styreleder i Innovasjon Norge.
Jørand Ødegård Lunde er fungerende styreleder i Innovasjon Norge. (Foto: Trygve Lien)

Ifølge næringsminister Isaksen kan styret ta opp igjen prosessen om det ønsker, men Lunde har ikke besvart spørsmål om dette.

– Styret har tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, sa hun 13. mars, etter at DN omtalte Dybs krasse kritikk av Traaseth.

DN har spurt Lunde om styret fortsatt ikke planlegger å ta opp ansettelsesforholdet til Traaseth i styret og hvordan styret kan ha tillit til Traaseth om det mener at hun skaper konflikt og splid, og har fått følgende svar:

– Spørsmål om valgnemndas arbeid må rettes til valgnemnda. Spørsmål om tidligere styreleders uttalelser må rettes til ham. Sittende styre fungerer og er styret for selskapet.

Hun legger til at styret ikke diskuterer sitt arbeid i media, og understreker at det har tillit til Traaseth.

Lektor: Kan føre til handlingslammelse

Frode Solberg er høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Han mener det kan være uheldig for Innovasjon Norge om det drøyer med å få avklart styrets situasjon.

– Hvis det tar for lang tid å få på plass nytt styre, så kan det være alvorlig. Det er en uavklart situasjon og styret er det øverste lederorganet med et kollektivt ansvar. I verste fall kan den situasjonen man ser i dag i Innovasjon Norge føre til en handlingslammelse hvor man venter og ser.

Frode Solberg sier at Innovasjon Norge trenger å få på plass et handlekraftig styre.
Frode Solberg sier at Innovasjon Norge trenger å få på plass et handlekraftig styre. (Foto: Handelshøyskolen BI)

Ifølge tidligere styreleder Dyb mente styret at Traaseth skapte konflikt og splid. Dette gjør det spesielt viktig å ha et fungerende styre, sier Solberg.

– Det er ekstra viktig å ha et handlekraftig styre når man er i en situasjon som Innovasjon Norge, hvor styret ifølge tidligere styreleder mente at administrerende direktør skapte konflikt og splid og det var planlagt å ta opp hennes stilling på styremøtet, sier han. (Vilkår)

Norsk finanstopp hjalp HBO med serien Billions: – Virkeligheten slår fantasien
Sesong 3 av den populære serien om finans- og makteliten i New York har premiere mandag, og det er én spesiell grunn til at den slår ekstra godt an hos den norske finansmannen Peter Warren
04:59
Publisert: