Det har gått over en måned siden Innovasjon Norges styreleder Per Otto Dyb trakk seg, siden han mente han ble overstyrt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Dyb ønsket å ta opp ansettelsesforholdet til Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland har stilt flere spørsmål til Isaksen om saken. Etter samtaler med partikollegaen Aasland, bestemte kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen seg for å ta opp saken på tirsdagens møte i kontrollkomiteen.

Tirsdag ble komiteen enige om å stille flere spørsmål til statsråden.

– Vi synes det var naturlig med utgangspunkt i de spørsmål som er blitt stilt og svar som har kommet at vi stiller noen spørsmål på vegne av komiteen. Vi stiller syv spørsmål og vi ber om loggen fra samtalen mellom Isaksen og Dyb, sier komiteens leder Dag Terje Andersen.

DN fortalte mandag om den hemmelige loggen fra den omstridte samtalen mellom Isaksen og Dyb.

Dette er spørsmålene

Komiteen ønsker svar på følgende:

1. Hvordan og når har det vært kontakt mellom departementet og styreleder om daglig leders stilling før samtalen mellom statsråden og styreleder? Foreligger det korrespondanse? Denne bes i tilfelle oversendt kontroll og konstitusjonskomiteen. Komiteen ber spesielt om å få oversendt departementets logg fra samtalen mellom statsråden og styreleder den 1. mars 2018, om nødvendig unntatt offentlig innsyn. Det vises til Grunnloven §75 f og Stortingets forretningsorden § 50.

2. Når ble departementet kjent med at styret i Innovasjon Norge vurderte stillingen til daglig leder?

3. På hvilken måte har dialogen med styrets leder om dette temaet foregått, og har departementet på noe tidspunkt gitt uttrykk for om styret bør eller ikke bør sluttføre sitt arbeid.

4. Har de øvrige eiere vært informert om og vært innforstått med dialog om dette temaet?

5. Hvorfor mener statsråden det eventuelt er uheldig å skifte styreleder og daglig leder samtidig, når det var nettopp det som skjedde ved forrige skifte av daglig leder?

6. Har det i departementet skjedd en endring i holdningen til styrets vurdering av daglig leder etter regjeringsendringene i januar, og i tilfelle med hvilken begrunnelse?

7, Mener statsråden i ettertid at prosessen kunne vært håndtert på en annen måte?

– For min del handler det om å sjekke om alt har skjedd etter boken, om det stemmer det som statsråden har sagt eller ikke. Det har med ryddighet å gjøre, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Det handler om ryddigheten i styringsdialogen mellom departementet og et deleid selskap. Det er et poeng at det er flere eiere her. Og det er viktig at styrets rolle. Og det har vært en diskusjon om de har fått instruksjon eller ikke, sier Andersen.

Næringsminister Isaksen er ikke overrasket over Stortingets avgjørelse.

– Det er forståelig at kontrollkomiteen ønsker å spørre mer. En del har jeg berørt i svarene mine til Stortinget, så jeg svarer gjerne på de spørsmålene som kontroll kommer med, sier han.

Isaksen understreker at han ikke har instruert styret og tydelig sa dette i samtalen med Dyb.

– Dette har jeg også sagt i alle svar til Stortinget.

Dette er saken

Dyb ville ta opp ansettelsesforholdet til Traaseth, siden han mente at hun skapte konflikt og splid. Isaksen sier han grep inn fordi Dyb allerede var blitt vraket som styreleder, og at han derfor ikke ville miste både styreleder og administrerende direktør på en gang.

Styrelederen oppfattet dette som at Isaksen ville overstyre ham, noe statsråden benekter.

– Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke det slik skal forstås, skrev han i en epost til DN i mars.(Vilkår)

-Du har alle disse metallene i disse multivitaminene du tar hver morgen, sier Sidney Aluani som har ledet ekstern undersøkelse for Hydro om det har vært utslipp i Brasil
00:43
Publisert: