Kontrollkomiteen på Stortinget åpnet tirsdag sak om konflikten i Innovasjon Norge. Landets folkevalgte skal undersøke næringsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) involvering i styringen av det offentlige selskapet.

Tidligere styreleder Per Otto Dyb mener Isaksen hindret styret fra å ta opp ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, som han har sagt skaper konflikt og splid. Isaksen avviser at han har instruert styret.

Fredag i forrige uke hadde selskapet eiermøte og onsdag var det styremøte, begge deler for første gang etter at konflikten ble kjent. Kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand opplyser om at striden i selskapet ikke har vært på agendaen på noen av møtene.

– Dette var ikke et tema, skriver hun i en epost.

Dette diskuterte de

Siden Dyb gikk av i starten av mars, har konflikten tilspisset seg.

I en epost skrevet da han trakk seg, gikk den tidligere styrelederen i strupen på både departementet og Traaseth.

«Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konflikter, konfrontasjoner og splid. Forholdet til AD var planlagt diskutert 1. mars», skrev han. Det har også blitt kjent at misnøye blant flere bransjer ble diskutert på styremøter.

Dyb ville i mars redegjøre for saken til Isaksen sammen med styrets nestleder Jørand Ødegård Lunde, som i dag er fungerende styreleder og har understreket at styret har tillit til Traaseth.

Eiermøtet fredag fant sted på Innovasjon Norges kontorer mellom klokken 10 og 12. Da var det følgende på agendaen:

  • Måloppnåelse 2017
  • Økonomi, effektiv ressursbruk
  • Intern kontroll og risikostyring
  • Organisasjon, tilstedeværelse
  • Eventuelt

Det var tre representanter fra styret til stede på eiermøte: Fungerende styreleder Lunde, Kristian Misund og Arvid Andenæs. Til stede var også Traaseth, Hans Martin Vikdal og Bjørn Olsen fra administrasjonen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har gjentatte ganger avvist at han instruerte styret.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har gjentatte ganger avvist at han instruerte styret.

Kommunikasjonsdirektør Welle-strand opplyser at Innovasjon Norge har eiermøter to ganger i året med representanter fra selskapets eiere, Nærings- og fiskeridepartementet og fylkeskommunene, og at fredagens møte var planlagt lenge.

Vil ikke stille

DN har gjentatte ganger bedt Innovasjon Norges administrerende direktør Anita Krohn Traaseth om et intervju siden saken ble kjent i mars. Hun har ikke ønsket å stille.

Det vil hun heller ikke gjøre i forbindelse med styremøtet og eiermøtet. DN har også spurt om hvorfor ikke konflikten i selskapet ble diskutert på styremøtet eller eiermøtet.

– Når vår protokoll fra møtet er godkjent vil den være tilgjengelig for offentligheten, utover det har ikke styret noen kommentar, skriver fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde i en epost.(Vilkår)

Slik kan du sjekke solforholdene på visning
Carsten Pihl forbrukerrådgiver hos Norges Eiendomsmeglerforbund viser hvordan du kan sjekke solforholdene når du skal kjøpe bolig
02:29
Publisert: