Stortinget undersøker fortsatt striden om Innovasjon Norge, etter at tidligere styreleder Per Otto Dyb trakk seg i starten av mars. Han mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) hindret ham fra å ta opp ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Dette avviser Isaksen, som mener han kun advarte om at det ville være uheldig for selskapet å miste både styreleder og administrerende direktør på en gang. Dyb var nemlig vraket som styreleder av valgkomiteen.

– Innovasjon Norge er et politisk virkemiddel. Og politikere har stor makt og innflytelse på valg som gjøres i valgkomiteen, sier Linda Bernander Silseth, tidligere leder av valgkomiteen og i dag styreleder i Norsk Tipping.

Silseth ledet valgkomiteen som gikk for Dyb som styreleder i 2014. Hun understreker at politikernes innflytelse også kommer fra fylkeskommunene, som eier 49 prosent av selskapet.

– Normalt forholder vi oss til vårt eget departement, og så finnes det sikkert strukturer innenfor regjeringsapparatet hvor det samordnes og diskuteres om de ulike selskapene, sier hun.

Ble overstyrt

Det er blitt skrevet og sagt mye om Anita Krohn Traaseth den siste måneden. Innovasjon Norge-sjefen har selv vært stille.
Det er blitt skrevet og sagt mye om Anita Krohn Traaseth den siste måneden. Innovasjon Norge-sjefen har selv vært stille. (Foto: Mikaela Berg)

Silseth har selv opplevd at staten griper inn i Innovasjon Norge. I 2014 ville Nærings- og fiskeridepartementet ha et annet styremedlem enn det valgkomiteen innstilte. Departementets ønske ble valgt.

– Det var diskusjon rundt et styremedlem. Det er veldig mange kriterier som vurderes når man velger styret til en statlig virksomhet som Innovasjon Norge, med en veldig bredde i de oppgaver og utfordringer som skal løses. Dette tilfellet gikk mye på det geografiske, i tillegg til at hun hadde kompetanse på innovasjon og gründerskap, sier Silseth.

– Ingen liker at en innstilling blir endret i siste instans etter en god søkeprosess, stor kartlegging og forventninger. Det er ikke en ønskelig situasjon, men det er mange hensyn å forholde seg til, legger hun til.

Silseth trakk seg på samme møte som kandidat for å bli gjenvalgt som leder av valgkomiteen. Hun understreker at dette var fordi Flytoget, som hun da ledet, var inne i en krevende driftsperiode og hun trappet ned eksterne verv.

Gjorde det samme

Næringsminister Isaksen har forklart at han grep inn i Dybs sak mot Traaseth, siden han ikke ville at selskapet skulle skifte ut styreleder og administrerende direktør samtidig. I 2014 var det imidlertid nøyaktig det som skjedde.

Det var avtroppende styreleder Reidar Sandal som rekrutterte nettopp Traaseth i mai 2014. Dyb ble valgt som styreleder måneden etter.

– Det var annerledes i forrige omgang, da det var avtroppende styreleder som ansatte administrerende direktør. Siden har departementet tydeligvis endret prinsipper. Men det er jo lov å ombestemme seg, sier Silseth.

Dyb ønsket å bli engasjert i rekrutteringen av ny administrerende direktør, men ble holdt utenfor da den var satt i gang av Sandal, forteller hun.

Nettopp hva som skjedde i 2014 er tema for et av spørsmålene fra kontrollkomiteen på Stortinget til næringsminister Isaksen om Innovasjon Norge-saken.

Fornøyd med Dyb

Tidligere styreleder Dyb skrev i en epost i starten av mars at styret har sett hvordan Traaseth skaper konflikt og splid, og derfor ville fjerne henne. Hans erstatter, fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde, har svart at styret har tillit til Traaseth og at det Dyb skrev får stå for hans regning.

Da Dyb, tidligere sjef i Siemens, kom på plass, var han et populært valg.

– I valget av Per Otto Dyb, så vi etter en erfaren toppleder kandidat som hadde internasjonal erfaring, med forretningsforståelse og som hadde ledet sin virksomhet inn i det grønne skiftet. Valgkomiteen var selvsagt også opptatt av at styreleder var hel ved, hadde gode skussmål og ville sørge for en bærekraftig drift og utvikling av Innovasjon Norge, sier Silseth.

Alle fløyene var fornøyde med valget forteller hun, også daværende næringsminister Monica Mæland (H).

– Vi fikk signaler på at statsråden var det også, sier hun.

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet har følgende kommentar om saken:

– Næringsministeren svarer gjerne på spørsmål i denne saken, men siden kontroll- og konstitusjonskomiteen har stilt et lignende spørsmål, er det naturlig å svare Stortinget først.(Vilkår)

– Det kom som julekvelden på kjerringa!
Investor og Norwegian-aksjonær, Jan Eiler Fleischer råder Bjørn Kjos å selge hvis prisen er høy nok.
01:25
Publisert: