– Valgkomiteens oppgave er å foreslå et styre som har en kompetanse, kapasitet og sammensetning som gjør dem i stand til å ivareta sine oppgaver best mulig. Valgkomiteen er i arbeid og har ikke konkludert. Jeg har ingen kommentarer ut over dette, skrev Ingelise Arntsen i en tekstmelding til DN mandag.

Hun er leder for valgkomiteen i Innovasjon Norge.

Det viste seg altså at styrets sammensetning for 2018 ennå ikke var avklart.

Likevel hindret næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) styrebehandling av en sak om tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth fordi styreleder Per Otto Dyb ikke kom til å bli gjenvalgt.

– Det som er spesielt med situasjonen er at styreleder har fått beskjed av valgkomiteen om at han ikke vil bli renominert. Derfor var styreleder avtroppende. Et nytt styre kommer i mai. Departementet har sagt at det er naturlig at neste styre vurderer administrerende direktør, sa Isaksen til DN tidligere i uken.

Isaksen var dermed involvert i saken før valgkomiteen ble ferdig med sitt arbeid om sammensetning av styre.

Kom med ny forklaring

Arntsen har siden fulgt opp med en presisering, som forklarer hvordan det har seg at Dyb er på vei ut selv om valgkomiteen ikke er ferdig med arbeidet:

– Jeg ser at min kommentar om arbeidet i valgkomiteen i Innovasjon Norge blir tolket. Jeg vil derfor presisere at valgkomiteen etter henvendelse fra Per Otto Dyp, for et par uker siden har informert ham om at valgkomiteen på bakgrunn av de oppgaver som ligger foran selskapet og den totale kompetanse og sammensetning av styret, vil innstille på en ny styreleder, skrev hun i en tekstmelding.

Hun legger til at Dyb har gitt uttrykk for at han respekterer og er innforstått med avgjørelsen.

– Som tidligere informert er valgkomiteen i arbeid og er ennå ikke ferdig med dette. Når valgkomiteen er ferdig med den samlede innstilling til hele det nye styre vil det bli formulert og oversendt foretaksmøtet, skrev hun i en ny tekstmelding.

Ifølge Arntsen ble Dyb altså informert om at han ikke ville bli gjenvalgt før valgkomiteens arbeid var ferdig. Valgkomiteen i Innovasjon Norge består av Arntsen, assisterende departementsråd Arne Benjaminsen i Næringsdepartementet og Gunn Marit Helgesen i KS.

Forsvarte sjefen

Det har stormet rundt Innovasjon Norge siden søndag. Da skrev Aftenposten at næringsminister Isaksen grep inn i styrets behandling av en sak om tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Han mente at det ble feil for en avtroppende styreleder å behandle den saken

Siden har ansatte i selskapet tatt sin sjef i forsvar.

Dette kom som lyn fra klar himmel for meg og mine medlemmer. Samarbeidet med Anita Krohn Traaseth har blitt bedre og bedre de siste årene. Vi har ikke fått noen signaler om at noe slikt skulle dukke opp, sa hovedtillitsvalgt Tom Falk Hald i fagforbundet Parat på mandag.

Tirsdag opplyste fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde at styret har diskutert Traaseth og hennes utspill mot oljebransjen i november.

DN har sendt en rekke spørsmål til Arntsen og Næringsdepartementet om hvordan Isaksen fikk vite om at Dyb var på vei ut, når det skjedde og hvorfor Dyb ble informert før arbeidet var ferdig, men fikk ikke noe svar tirsdag.

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) hadde følgende kommentar:

– Valgkomiteen i Innovasjon Norge er satt sammen av en uavhengig leder, en representant fra staten og en representant for fylkeskommunene. Det er ikke uvanlig at valgkomiteer forankrer sine vurderinger med store eiere før arbeidet sluttføres og innstilling avgis. Næringsministeren ble informert kort tid før styreleder ble informert av leder i valgkomiteen, om at han ikke ville bli innstilt til gjenoppnevning.(Vilkår)

-De er vår tids veversker
Forfatter og økonom Kathrine Aspaas tror Industri 4.0 endrer mye til det bedre. Men en yrkesgruppe tror hun forsvinner
01:10
Publisert: