Mens 75 prosent av den norske majoritetsbefolkningen bor i en bolig de eier selv, eier kun 42 prosent av innvandrere egen bolig. Det har kommet fram i en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Vårt Land.

Rektor ved Tøyen skole, Terje Andersen, mener at å hele tiden komme inn i et nytt miljø, skaper utrygghet for barna.

– Trygghet er en nøkkel i integreringsarbeidet, sier Andersen.

– Skolen vår har uforholdsmessig mange elever som bor i sosialboliger. De bor der på korttidskontrakter, og det er klart at det er veldig uheldig for ungene, sier han.

Professor i samfunnsgeografi Terje Wessel ved Universitetet i Oslo peker på at innvandrere i Oslo flytter mellom 15 og 20 prosent oftere enn nordmenn,

– Det gjør det vanskeligere for innvandrere å bli godt integrert, sier Wessel.

Andersen ønsker en politisk endring for å få flere innvandrerfamilier til å bli boende i et område over lang tid. Rigmor Aasrud (Ap) i kommunal- og forvaltningskomiteen svarer:

– Vi må sørge for at flere har mulighet til å komme seg i arbeid. Vi må også styrke Husbanken for å bygge flere boliger og sikre at flere får lån, sier hun.(Vilkår)

Slik ble den norske matpakken født
På 1930-tallet fikk alle skolebarn mat på skolen. Hør Willy Østholt (90) og Ellen Charlotte Jørgensen (82) fortelle om skolematen i gamle dager. Etterhvert gikk Norge over til den berømte matpakken.
04:25
Publisert: